ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενας στους δύο ιδιοκτήτες δεν έχει εισοδήματα από ακίνητα και πληρώνει μόνο φόρους

28s18akinit
polki

Διπλασιάστηκε από 22% σε 43,3%, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η επιβάρυνση που συνοδεύει την ιδιοκτησία ακινήτων, ως ποσοστό επί του εισοδήματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε η Kapa Research σε δείγμα 1.614 ατόμων πανελλαδικά, η οποία παρουσιάστηκε στο 31ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Επιπλέον, ένας στους δύο ιδιοκτήτες δηλώνει ότι δεν έχει πλέον εισοδήματα από ακίνητα και πληρώνει μόνο φόρους. Σύμφωνα με την έρευνα, το 38% των ιδιοκτητών, δηλαδή σχεδόν τέσσερις στους δέκα, δηλώνει ότι δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις φορολογικές υποχρεώσεις του 2014.

Επίσης, σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες (45%) δηλώνουν ότι σε περίπτωση που καταργηθεί η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο, θα επιχειρήσουν να απαλλαγούν το συντομότερο από τον ενοικιαστή προκειμένου να μην επιβαρυνθούν για ανύπαρκτο εισόδημα. Τέσσερις στους δέκα θα εκχωρούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα, ακίνητα στο Δημόσιο στην αντικειμενική τους αξία για την πληρωμή τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεων.

Αρνητική είναι ως επί το πλείστον και η άποψη για τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που ισχύει από φέτος. Σύμφωνα με την έρευνα, το 73% θεωρεί τον φόρο άδικο, ενώ το 65% των ερωτηθέντων, επισημαίνει πως το γεγονός ότι από αυτόν εξαιρέθηκαν τα αγροτικά ακίνητα και επιβαρύνθηκαν περισσότερο οι αστικές περιουσίες, είναι λάθος. Επίσης, το 80% θεωρεί λάθος ότι δεν παρέχεται καμία έκπτωση φόρου στα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, δεν αποφέρουν εισόδημα, ή δεν ηλεκτροδοτούνται.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν αφορμή για την άσκηση δριμείας κριτικής στην ακολουθούμενη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, κ. Στρ. Παραδιάς, στάθηκε σε τρία βασικά σημεία, την επιβολή του νέου φόρου υπεραξίας, την κατάργηση της φοροαπαλλαγής της ιδιοκατοίκησης κύριας κατοικίας και τη μη παροχή της δυνατότητας εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν εισοδήματα, ούτε μπορούν να εκποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία για να πληρώσουν τους φόρους, δεν μπορούν ούτε καν να απαλλαγούν από αυτά, εκχωρώντας τα στο Δημόσιο έναντι τρεχουσών και μελλοντικών οφειλών.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, θα πρέπει να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος για όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, να μειωθεί στο 50% η φορολογητέα αξία των ξενοίκιαστων ακινήτων και να αποποινικοποιηθεί η αντικειμενική αδυναμία καταβολής του ΕΝΦΙΑ. Επίσης, μεταξύ των αιτημάτων της ομοσπονδίας, περιλαμβάνεται και η επαναφορά της δυνατότητας εκχώρησης μισθωμάτων και φοροαπαλλαγής της ιδιοκατοίκησης, όπως επίσης και το δικαίωμα πληρωμής φόρων με μονομερή εκχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο.