ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό μάτι της εφορίας σε όλες τις συναλλαγές

ilektroniko-mati-tis-eforias-se-oles-tis-synallages-2006602

Πλήρη εικόνα των συναλλαγών των φορολογουμένων αποκτά η εφορία, καθώς θα γνωρίζει τόκους τραπεζικών καταθέσεων, πληρωμές πιστωτικών καρτών και γενικότερα τις περισσότερες δαπάνες διαβίωσης που καταβάλλονται για ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι και πληρωμές ιδιωτικών σχολείων.

Στόχος είναι να εντοπισθούν τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία θα διασταυρώνονται με τα δηλωθέντα. Οπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών έχουν εντοπισθεί φορολογούμενοι που δαπανούν ετησίως ποσά υπερδιπλάσια από αυτά που έχουν δηλωθεί. Μάλιστα τα ποσά αυτά δεν προέρχονται από ανάλωση τραπεζικών καταθέσεων. Με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολέγια, σχολές, σχολεία, εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης θα αποστείλουν λεπτομερή στοιχεία για τους πελάτες τους με πλήρη καταγραφή των δαπανών που πραγματοποίησαν το 2013.

Οπως προκύπτει από την απόφαση, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποστείλουν στο υπουργείο Οικονομικών στοιχεία που αφορούν τόκους καταθέσεων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών πάνω από ένα όριο, δάνεια, επιταγές, πληρωμές με κάρτες, εμβάσματα καθώς και καταστάσεις για όλες τις συναλλαγές ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Ολα τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι το τέλος Μαρτίου και θα διατηρηθούν για έξι χρόνια.

Τι στοιχεία θα αποστείλουν οι τράπεζες.

1. Ποσά τόκων. Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν οι δικαιούχοι κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. Μεταξύ των στοιχείων που θα διαβιβαστούν είναι:

• Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

• ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου,

• Αριθμός λογαριασμού,

• Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos.

α. Λογαριασμοί που εμφανίζουν ετήσια κίνηση άνω των 50.000 ευρώ.

β. Τραπεζικές καταθέσεις με υπόλοιπα άνω των 100.000 ευρώ.

γ. Στοιχεία συναλλαγών με κάρτες πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας (από 1/1/2014).

δ. Στοιχεία για μεταφορές πιστώσεων, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

ε. Στοιχεία για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με τη χρήση καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.), μεταξύ συμβεβλημένων με τις τράπεζες επιχειρήσεων και των καταναλωτών-πελατών τους.

Επίσης τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο υπουργείο Οικονομικών στοιχεία πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα για ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους πιστώθηκαν το 2013 ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ και νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το 2013 υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

2. Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα διαβιβάζουν το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου.

• Επίσης κατάσταση με στοιχεία που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, που δεν μπορούν να εργασθούν λόγω ανικανότητας έπειτα από ατύχημα.

3. Κλινικές. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), θα διαβιβάζουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής. Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι αμοιβές που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

4. Ιδιωτικά σχολεία και κολέγια. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), θα αποστέλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κ.λπ.) ανά ημερολογιακό έτος.

• Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές.

5. Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Οι εταιρείες θα διαβιβάζουν στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους.

6. Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

7. Τα ίδια στοιχεία θα διαβιβάζουν και οι εταιρείες ύδρευσης τα οποία θα αφορούν μόνο σε συνδρομητές με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας 1.000 ευρώ άνω.