ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκαν 19,8 εκατ. για 80 έργα βιομηχανικής έρευνας

egkrithikan-19-8-ekat-gia-80-erga-viomichanikis-ereynas-2006662

Πράσινο φως στη χρηματοδότηση 80 έργων βιομηχανικής έρευνας έδωσε η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 19,8 εκατ. ευρώ. 

Η πράξη «Ανάπτυξη Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης υποβλήθηκαν 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων, εκ των οποίων 18 απορρίφθηκαν κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανερχόταν σε 216.986.164 ευρώ και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε 139.739.033 ευρώ. Η διαδικασία αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 9 και 10 του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης.