ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για ανάπτυξη – πλεόνασμα

oi-metarrythmiseis-einai-to-kleidi-gia-anaptyxi-amp-8211-pleonasma-2006663

Η εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του πρωτογενούς πλεονάσματος για τα επόμενα χρόνια και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι τα ζητούμενα από εδώ και πέρα κατά τη Eurobank και μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στο εβδομαδιαίο δελτίο της για την ελληνική οικονομία «7 ημέρες οικονομία», οι οικονομολόγοι της τράπεζας υποστηρίζουν πως το πρωτογενές πλεόνασμα για τον Ιανουάριο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι ικανοποιητικό. Ωστόσο, αναφέρουν ότι η υστέρηση εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο προκαλεί προβληματισμούς όσον αφορά την επίτευξη του σχετικού ετήσιου στόχου για το 2014. Στο πλαίσιο αυτό, για να εξασφαλιστούν η διατηρησιμότητα και η αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια απαιτείται επιπλέον προσπάθεια σημειώνει η Eurobank. Και η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να επικεντρωθεί στην αύξηση της φορολογίας, καθώς τα μέτρα αυτά εξάντλησαν πλέον τις όποιες δυνατότητες είχαν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας. Η προσπάθεια από εδώ και πέρα θα κριθεί:

1. Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα.

2. Στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, του ανταγωνισμού και των εξαγωγών.

3. Στην ενίσχυση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Πέραν αυτών, η Eurobank ασχολείται και με ένα άλλο θέμα και συγκεκριμένα με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (ΕΜΕ) των τραπεζών. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων εξυγίανσης, η νομική βάση του ΕΜΕ και ο τρόπος δημιουργίας κοινού ταμείου εξυγίανσης αποτελούν εκκρεμή ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική προεδρία.