ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο αλαλούμ με τις εξαιρέσεις από την προκαταβολή φόρου 55%

neo-alaloym-me-tis-exaireseis-apo-tin-prokatavoli-foroy-55-2007047

Σε νομοθετικές βελτιώσεις θα πρέπει να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών για να διορθώσει το «χάος» με την προκαταβολή φόρου 55%.

Πρόκειται για ακόμα μία νομοθετική αλλαγή που θα χρειαστεί ένας φορολογικός νόμος, δεδομένου ότι αρκετές διατάξεις παρουσιάζουν παραλείψεις που οδηγούν σε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης, παρά τις αντίθετες προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Φορολογικός νόμος

Οπως προκύπτει από τον τελευταίο φορολογικό νόμο (4172), εξαιρούνται από την προκαταβολή φόρου 55% όσοι έχουν μόνο εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση.

Διάταξη που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσοι έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και εισοδήματα από ακίνητα υποχρεούνται σε προκαταβολή φόρου. Το καθεστώς αυτό ισχύει όχι μόνο για τα εισοδήματα του 2013 αλλά και για τα εισοδήματα του 2014 και των επόμενων χρόνων.

Σημειώνεται ότι η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται στον αναλογούντα φόρο αφού αφαιρεθεί το ποσό της παρακράτησης.

Το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει τα εξής: «Οι αναφορές στα δημοσιεύματα αφορούν σε φορολογικές ρυθμίσεις που ίσχυαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τη χρήση 2013. Δεν αφορούν τον Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει από τη χρήση 2014 και εξής. Το αντίθετο ισχύει. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα διορθώθηκαν στο πλαίσιο του νέου κώδικα. Προκαταβολή φόρου θα υπολογίζεται πλέον μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να εφαρμόζεται προκαταβολή φόρου μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ωστόσο από τον νόμο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ειδικότερα:

Ο τίτλος του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 αναφέρει «Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα», οι διατάξεις όμως των παραγράφων 1 και 2 είναι ίδιες με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52 του Ν. 2238/1994.

Αν η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι η προκαταβολή φόρου να υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε απαιτείται άμεση τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 69. Ειδικότερα:

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 69 ορίζουν ότι: «Οι διατάξεις του πρώτου και του τέταρτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται (σ.σ. δηλαδή η προκαταβολή φόρου) όταν:

α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

β) Στη δήλωση περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση».

Οι διατάξεις αυτές είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 2238/1994 (παλαιός ΚΦΕ). Κατά συνέπεια, για να μην υπολογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος με τις νέες διατάξεις, πρέπει στη δήλωση να περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση.

Συνεπώς αν περιλαμβάνονται εκτός από μισθούς και εισοδήματα από κεφάλαιο (ενοίκια) ή υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μεταβίβαση τίτλων ή ακινήτων που δεν αποτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα) για τα οποία θα υπολογισθεί φόρος, τότε θα υπολογισθεί και προκαταβολή φόρου εισοδήματος επί του συνολικού ποσού του φόρου.

Εφόσον λοιπόν αληθεύουν τα αναγραφόμενα στο εν λόγω δελτίο Τύπου, τότε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 69 του νέου ΚΦΕ πρέπει να αντικατασταθεί.

Μάλιστα ο κ. Γιώργος Α. Κορομηλάς, φορολογικός σύμβουλος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, υποστηρίζει ότι θα πρέπει ο νόμος να τροποποιηθεί ως εξής:

Πρώτο εδάφιο παρ. 1. «Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους».

Παρ. 2. «Οι διατάξεις του πρώτου και του τέταρτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ».

Δηλαδή να γίνει ξεκάθαρο ποιοι είναι υπόχρεοι σε προκαταβολή φόρου και ποιοι όχι. Το υπουργείο Οικονομικών πάντως συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το πνεύμα του νομοθέτη είναι ξεκάθαρο, κάτι που φαίνεται και από τον τίτλο του άρθρου. Δυστυχώς όμως οι εφοριακοί δεν φορολογούν με βάση τον τίτλο του άρθρου αλλά με τις διατάξεις του νόμου.