ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιο είναι το προφίλ του συνεργάσιμου δανειολήπτη

poio-einai-to-profil-toy-synergasimoy-daneiolipti-2007055

Ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για να απαντούν σε αιτήματα των πιστωτών τους, αλλά και για να τους ενημερώνουν για τις μεταβολές στην οικονομική τους κατάσταση θα έχουν οι δανειολήπτες από την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο μόνιμο πλαίσιο διευθέτησης για τα «κόκκινα δάνεια». Για να μπορεί λοιπόν κάποιος δανειολήπτης να διασφαλίζει την κατοικία του από πλειστηριασμό ή να επιτυγχάνει ευνοϊκότερη ρύθμιση του δανείου του θα πρέπει να συγκεντρώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτά του λεγόμενου «συνεργάσιμου δανειολήπτη». Χθες, κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε την πρότασή του για τον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη, πρόταση που σύμφωνα με πληροφορίες έχει αποσταλεί και στην τρόικα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» είναι τα ακόλουθα:

α) Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς τον δανειστή (αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό φαξ, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

β) Απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μιας εβδομάδας.

γ) Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους.

δ) Προβαίνει εκουσίως σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του, όπως κληρονομιά, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων).

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, (για παράδειγμα σοβαρή ασθένεια ή φυσική καταστροφή), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στον δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου έγινε και μια πρώτη συζήτηση για τον καθορισμό των λεγόμενων «ευλόγων δαπανών διαβίωσης», των αντικειμενικών κριτηρίων δηλαδή βάσει των οποίων από το 2015 θα ρυθμίζονται οι δόσεις για την αποπληρωμή των δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ακόμη κατάληξη ως προς το ύψος των δαπανών αυτών, αλλά συζητήθηκε η μεθοδολογία η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ.

Από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσιάστηκαν προτάσεις αναμόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με στόχο την επιτάχυνση των δικών, τόσο αυτών που αφορούν την εκδίκαση προσφυγών στον νόμο Κατσέλη όσο και υποθέσεων που σχετίζονται με πτώχευση επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι σε εκκρεμότητα βρίσκεται από πέρυσι η θέσπιση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών.

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσίασε την προεργασία που γίνεται με στόχο την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.