ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας από το ΕΒΕΑ

Στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμιση της ανεργίας προτείνει το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ) στο υπουργείο
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική πρόταση που κατατέθηκε, οι κλάδοι
οικονομικής δραστηριότητας που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την
κρίση είναι το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι
επιχειρηματίες δεν δύνανται να απασχολήσουν ανθρώπινο δυναμικό και
βρίσκονται στη δυσμενή θέση να προχωρήσουν σε απολύσεις.

Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
επιθυμεί την απασχόληση ατόμων, τα οποία κατέχουν εξειδικευμένες
γνώσεις επί του αντικειμένου και της φύσης εργασιών της
επιχείρησης. Στόχος του κάθε επιχειρηματία είναι η απασχόληση όσο
το δυνατόν λιγότερων υπαλλήλων με όσο το δυνατόν περισσότερες
εξειδικευμένες γνώσεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τον τελευταίο χρόνο, μία στις δύο
επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας να έχει απολύσει το
60% του απασχολούμενου προσωπικού της και να έχει διατηρήσει τις
θέσεις εργασίας που κατέχουν εξειδικευμένα άτομα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά απολύσεων και κατά επέκταση ανεργίας,
παρατηρούνται στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, το 85% των ανέργων
που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών σπουδών αποτελείται από
πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνείου, Πληροφορικής,
Κοινωνιολόγους και Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας.

Από το αναφερόμενο ποσοστό, το 45% αποτελείται από μηχανικούς και
πτυχιούχους πληροφορικής. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα της
έρευνας για την απασχόληση των πτυχιούχων του Παντείου
Πανεπιστημίου, που διεξήχθη από το Γραφείο Διασύνδεσης του
Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία ένας στους πέντε πτυχιούχους
κοινωνιολόγους είναι άνεργος, ενώ από όσους εργάζονται το 70%
δήλωσε ότι το επάγγελμά τους έχει από καμία έως ελάχιστη σχέση με
τις σπουδές τους.

Αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, μαρτυρά πως ένας στους τρεις πτυχιούχους είναι άνεργος, ενώ
το 80% των αποφοίτων βρίσκουν εργασία συνυφασμένη με το αντικείμενο
των σπουδών τους σε διάστημα πάνω από 2 έτη.

Το ΕΒΕΑ τονίζει πως στην Περιφέρεια Αττικής το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας εμφανίζουν οι νέοι (15-24 ετών), το οποίο αγγίζει το 50,8%
(έναντι 52,7% στο σύνολο της χώρας) και ακολουθούν οι γυναίκες με
ποσοστό 25,7% (έναντι 26,5% στο σύνολο της χώρας).

Για τους προαναφερόμενους λόγους προτείνεται ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ενίσχυσης και Στήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού των εμπορικών και
βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με επιμέρους
δράσεις:

1. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενίσχυσης του Ανθρώπινου
Δυναμικού (υφισταμένου δυνητικού).

2. Την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, στοχεύοντας στην
ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
(υφισταμένου δυνητικού).


www.kathimerini.gr Πηγή: ΑΜΠΕ