ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

190.000 θέσεις εργασίας σε 5 έτη μπορούν να δημιουργήσουν οι μεταρρυθμίσεις

190.000 θέσεις εργασίας σε 5 έτη μπορούν να δημιουργήσουν οι μεταρρυθμίσεις

Στη δημιουργία 190.000 θέσεων εργασίας θα οδηγήσουν σε βάθος πενταετίας οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπεται να προωθήσει η Ελλάδα, ενώ στο ίδιο διάστημα θα ενισχυθεί το ΑΕΠ κατά 5,4%. Μάλιστα, οι μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν περισσότερο την ελληνική οικονομία είναι εκείνες που αφορούν στην αγορά προϊόντων και στη βελτίωση των συνθηκών για την επιχειρηματικότητα. Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει ειδική μελέτη της Κομισιόν για τις επιδράσεις των μεταρρυθμίσεων σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, επισημαίνοντας ότι για την περίπτωση της Ελλάδας οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές δεν επαρκούν για να φτάσει η ελληνική οικονομία στα επίπεδα των τριών καλύτερων χωρών της Ευρώπης. Οπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έκθεσης, «στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, η συνολική επίπτωση των μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να κλείσει πλήρως το εισοδηματικό κενό, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν κι άλλες διαρθρωτικές δυσκαμψίες που δεν έχουν υπολογιστεί». Ως βάση σύγκρισης λαμβάνεται ο μέσος όρος των τριών πλουσιότερων χωρών της Ε.Ε. (Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ολλανδία) και σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Κομισιόν, από την εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα θα μπορέσει να κλείσει το εισοδηματικό κενό κατά 78%, η Πορτογαλία κατά 67%, ενώ η Ιταλία κατά 87% και η Ισπανία κατά 99%. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν:

Την αγορά προϊόντων. Για την Ελλάδα είναι ο τομέας στον οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της, καθώς από τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν θα προκύψουν και τα μεγαλύτερα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση. Από τις μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη μείωση του περιθωρίου κέρδους στην τελική τιμή των αγαθών, το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 3,4% στην 5ετία και κατά 39,3% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 10 ετών). Επίσης, σε όρους απασχόλησης θα αυξηθεί κατά 2,2% στην 5ετία και κατά 11,5% μακροπρόθεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν παραδέχεται πως βραχυπρόθεσμα (στα πρώτα δύο χρόνια εφαρμογής των αλλαγών) θα υπάρξει μία οριακή μείωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, αλλά από την 5ετία και μετά (που θα έχει προσαρμοστεί η αγορά στα νέα δεδομένα) τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια. Παράλληλα, από την άρση των εμποδίων που υφίστανται σήμερα στην έναρξη μιας επιχείρησης, η Κομισιόν υπολογίζει ότι στην 5ετία το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 0,8% και η απασχόληση κατά 0,1%.

Την αγορά εργασίας. Στην έκθεσή της η Κομισιόν αναφέρει ότι θα πρέπει να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και να αυξηθεί εκείνη της κατανάλωσης. Κάτι τέτοιο, εκτιμά ότι θα ενισχύσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 1,4% στην 5ετία και 4,5% μακροπρόθεσμα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην απασχόληση είναι 2,7% και 4,7%.

Την εκπαίδευση και την καινοτομία. Από την αύξηση των επιδοτήσεων για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στην 5ετία το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,4%, αλλά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα ενισχυθεί κατά 1,4%. Αντιστρόφως θα επιδράσει η αύξηση των επιδοτήσεων στην απασχόληση, καθώς στην 5ετία θα αυξηθεί οριακά κατά 0,2% και μακροπρόθεσμα θα μειωθεί κατά 0,2%. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι σταδιακά το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να αναμορφωθεί και να οδηγήσει σε μείωση του ανειδίκευτου προσωπικού και στην αύξηση του προσωπικού με υψηλή κατάρτιση. Τα οφέλη για την απασχόληση και το ΑΕΠ θα είναι οριακά, αλλά η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συνολικά, από τις παραπάνω αλλαγές η έκθεση αναφέρει ότι το ΑΕΠ θα ενισχυθεί στην 5ετία κατά 5,4% και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η αύξηση θα φτάσει το 60,8%. Παράλληλα, στην απασχόληση και στα πρώτα πέντε χρόνια εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να καταγραφεί αύξηση 5,3% ή περίπου 190.000 θέσεων εργασίας, ενώ μακροπρόθεσμα οι νέες θέσεις θα αυξηθούν κατά 22% ή περίπου 790.000.