ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2,06 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα

s19p2_2503proypolog-ian-febr
stoyr--3

Μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, παρά τη «μαύρη τρύπα» 580 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα, παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους άμεσους φόρους (και ιδίως εκείνους των νομικών προσώπων), αλλά και στους έμμεσους φόρους επί των πετρελαιοειδών. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε υπερδιπλάσιες επιστροφές φόρων απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί, ενώ σχεδόν τριπλάσια είναι τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), το πρωτογενές πλεόνασμα του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 ανήλθε στα 2,06 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος ήταν να διαμορφωθεί στο 1,04 δισ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη είχαν τα υψηλά έσοδα του ΠΔΕ και οι περικοπή των δαπανών κατά 844 εκατ. ευρώ απ’ ό,τι προβλεπόταν.

Ωστόσο, το πρόβλημα με την πορεία των φορολογικών εσόδων είναι εμφανές. Ειδικότερα, σημειώθηκαν οι παρακάτω «τρύπες»:

• 191 εκατ. ευρώ στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

• 131 εκατ. ευρώ στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

• 94 εκατ. ευρώ στους άμεσους φόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ).

• 71 εκατ. ευρώ στους φόρους περιουσίας.

• 218 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων.

• 94 εκατ. ευρώ στους φόρους κατανάλωσης.

• 21 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τον ΦΠΑ καπνού.

Αντιθέτως, οι κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του πρώτου διμήνου ήταν:

1. Οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 86 εκατ. ευρώ.

2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 149 εκατ. ευρώ (λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης).

3. Ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 175 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σημαντική ενίσχυση της αγοράς αποτελεί το γεγονός ότι οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (193 εκατ. ευρώ) κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Παράλληλα, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Στο σκέλος των δαπανών, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,3 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 844 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 789 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 606 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 256 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και κατά 327 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Να σημειωθεί ότι οι πιστώσεις των ασφαλιστικών ταμείων κινήθηκαν εντός στόχων για το πρώτο δίμηνο του έτους.