ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

tesseris-metarrythmiseis-gia-ti-veltiosi-tis-antagonistikotitas-2016669

Η εφαρμογή με αξιόπιστο τρόπο τεσσάρων βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να εξασφαλίσει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με παράλληλη άνοδο της απασχόλησης και του προϊόντος, χωρίς τη δημιουργία ύφεσης. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκθεση με θέμα «Αποτίμηση των μακροοικονομικών επιδράσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα» που παρουσίασε χθες σε ειδική εκδήλωση του ΙΟΒΕ και της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ε.Ε. σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Νίκος Ζόνδηλος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα κ. Ράιχενμπαχ, ο οποίος κατά την ομιλία του επεσήμανε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η πρώτη παρέμβαση σε αυτήν την κατεύθυνση, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, αφορά τη βελτίωση του συστήματος δημοσίων προμηθειών και όπως εκτιμά, μπορεί να έχει μόνιμες θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ και στην απασχόληση αν συνοδευτεί με άνοδο των δημοσίων επενδύσεων.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η επίδραση στην τελική ζήτηση από τη συνδυασμένη άνοδο των επενδύσεων είναι άμεση, ισχυρή και μόνιμου χαρακτήρα, εκτιμά η Εκθεση.

Η τρίτη παρέμβαση συνδέεται με την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων κλάδων. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού αυξάνει τη ζήτηση παραγωγικών συντελεστών, κεφαλαίου και εργασίας που οδηγεί σε μόνιμη άνοδο των εισοδημάτων που στηρίζουν τα στοιχεία της ζήτησης. Μεσοπρόθεσμα, το ΑΕΠ, η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις θα είναι κατά 7,3%, 6,9% και 9,7% αντίστοιχα υψηλότερα από τα επίπεδα του σεναρίου χωρίς μεταρρυθμίσεις.

Η τέταρτη, τέλος, μεταρρύθμιση αφορά τη βελτίωση της παραγωγικότητας και σύμφωνα με την έκθεση, η επίδρασή της στην τελική ζήτηση είναι άμεση και μόνιμου χαρακτήρα. Το πραγματικό ΑΕΠ και τα στοιχεία της ζήτησης αυξάνονται σταδιακά και μεσοπρόθεσμα είναι κατά 0,9% περίπου υψηλότερο από το επίπεδο βάσης.