ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντός στόχων οι 19 στους 24 δημόσιους φορείς

entos-stochon-oi-19-stoys-24-dimosioys-foreis-2017781

Εντός στόχων κινήθηκαν 19 φορείς της γενικής κυβέρνησης (σε σύνολο 24) κατά το 2013, με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ, ενώ εκτός βρέθηκαν 5 νομικά πρόσωπα. Οπως προκύπτει από το σχετικό δελτίο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) οι περισσότεροι φορείς της γενικής κυβέρνησης υλοποίησαν τους στόχους που είχαν τεθεί, αν και τρία νομικά πρόσωπα παρουσίασαν σημαντικές, αλλά ερμηνεύσιμες, αποκλίσεις.

«Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της δημοσιονομικής πολιτικής με την εφαρμογή νέων κανόνων αλλά και μηχανισμών ελέγχου, αποδίδει θετικά αποτελέσματα και διασφαλίζει την ορθολογικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Ειδικότερα, από τους 5 φορείς που παρουσιάζουν απόκλιση έναντι των στόχων τους το 2013 προκύπτει ότι:

• 2 φορείς (Πράσινο Ταμείο και το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών – ΑΚΑΓΕ) έχουν βελτιώσει την απόκλιση που παρουσίαζαν τα προηγούμενα τρίμηνα η οποία και κυμαίνεται σε ποσοστό μικρότερο του 5% σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για το 2013.

• 2 φορείς (ΕΟΤ και Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ) παρουσίασαν για πρώτη φορά απόκλιση στο τελευταίο τρίμηνο.

• 1 φορέας (Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) παρουσίασε για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο απόκλιση, η οποία όμως περιορίστηκε σε σχέση με τις αποκλίσεις που είχαν καταγραφεί στα προηγούμενα τρίμηνα.

Η απόκλιση του ΕΤΕΑΝ κατά 95 εκατ. ευρώ από τον στόχο αποδίδεται στο γεγονός ότι ενώ είχαν προϋπολογιστεί εισπράξεις από εκποίηση τίτλων ελληνικού Δημοσίου (λόγω καταπτώσεων δανείων) ποσού 150 εκατ. ευρώ για το έτος 2013, πραγματοποιήθηκε είσπραξη μόλις 0,8 εκατ. ευρώ.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2013 πληρώθηκαν καταπτώσεις δανείων συνολικού ποσού 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 150 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η απόκλιση κατά 4,5 εκατ. ευρώ από τον στόχο του ΕΟΤ οφείλεται αφενός στη μη είσπραξη των ποσών που προβλέφθηκαν από την ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και αφετέρου στην εξόφληση επενδυτικών δαπανών ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά το ΑΚΑΓΕ η απόκλιση των 46,4 εκατ. ευρώ οφείλεται σε υπερεκτίμηση των αποδόσεων των τόκων των επενδεδυμένων κεφαλαίων, καθώς και στη μη απόδοση από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του συνόλου των εισφορών από συντάξεις που παρακρατήθηκαν υπέρ ΑΚΑΓΕ.

Επίσης, η απόκλιση που παρουσιάζεται στο Πράσινο Ταμείο και ανέρχεται στα 3,4 εκατ. ευρώ αποδίδεται στο γεγονός ότι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα το 2013 σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί, λόγω της νέας ρύθμισης για τη νομιμοποίηση-τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και μειωμένα ποσά προστίμων.