ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι όροι επιλογής αναδόχων για τον ΤΑΡ

neoi-oroi-epilogis-anadochon-gia-ton-tar-2017963

Στην αναπροσαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων προμηθειών προχωράει η κοινοπραξία του αγωγού TΑΡ. Oπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα διαδικασία προεπιλογής θα διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ευκαιρία συμμετοχής σε αμφοτέρους τους εγχώριους και τους διεθνείς προμηθευτές σε αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο.

Η επανεκκίνηση της διαδικασίας αφορά τους τομείς μελέτης, προμήθειας, κατασκευής (κατασκευή χερσαίου και υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού, σταθμών συμπίεσης και τερματικού σταθμού παραλαβής) και τις συμβάσεις προμηθειών, τομέα που περιλαμβάνει την προμήθεια των σωλήνων από χάλυβα, τα συστήματα SCADA και τις βαλβίδες αγωγών μεγάλης διαμέτρου. Ο TAP προτίθεται να δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για κάθε μία από τις συμβάσεις. Εταιρείες με σχετική εμπειρία μπορούν να συμμετάσχουν.

Η πρώτη προκήρυξη σύμβασης για την προεπιλογή των πιθανών προμηθευτών για την κατασκευή των οδών και γεφυρών πρόσβασης στην Αλβανία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Οι επόμενες προκηρύξεις συμβάσεων θα δημοσιευτούν τους προσεχείς μήνες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι προδιαγραφές στην πρώτη προκήρυξη του ΤAP για τις συμβάσεις κατασκευής του χερσαίου και υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού άφηναν απ’ έξω τις ελληνικές εταιρείες. Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την κοινοπραξία, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η απόφαση του TAP για επανασχεδιασμό της προκήρυξης.