ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εκκαθάριση ΦΑΠ για ακίνητα κατοίκων του Παλαιού Ψυχικού

nea-ekkatharisi-fap-gia-akinita-katoikon-toy-palaioy-psychikoy-2018009

Σε νέα εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τους κατοίκους του Ψυχικού προχωράει το υπουργείο Οικονομικών, μειώνοντας τις επιβαρύνσεις που τους είχαν επιβληθεί αρχικώς. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι τις 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση του ΦΑΠ για τα έτη 2012-2013, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πλήρωσαν τον εν λόγω φόρο βάσει των υψηλών αντικειμενικών αξιών που είχε επιβάλει το υπουργείο στις περιοχές του Παλαιού Ψυχικού και της Φιλοθέης και που ακύρωσε το ΣτΕ.

Για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2012 και 2013 και του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως είχαν αναπροσαρμοστεί και ίσχυαν στις 31/12/2008, καθώς και οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν μετά τις 31/12/2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν αναπροσαρμοστεί μέχρι τις 31/12/2008.

Εάν έχει βεβαιωθεί φόρος, με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης, διαφορετικός από αυτόν που ορίζεται παραπάνω, θα γίνεται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση και σε περίπτωση θεμελίωσης σχετικής αξίωσης, φόρος δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνον να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές των υποχρέων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, όπου απαιτείται, θα διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων για το σύνολο των δηλώσεων (αρχικές εκκαθαρίσεις και τροποποιητικές δηλώσεις) που περιλαμβάνουν ακίνητα που εντάσσονται στη ρύθμιση αυτή μέχρι τις 30 Απριλίου. Μετά την εκκαθάριση, θα αποστέλλεται στον φορολογούμενο σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.