ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το φορολογικό

oi-protaseis-tis-gsevee-gia-to-forologiko-2019197

Τριάντα προτάσεις για το φορολογικό σύστημα, ώστε να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις και παράδοξα, κατέθεσε το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Στόχος των προτάσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθά, είναι «να σταματήσει η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην οδηγηθεί η μεγάλη τους πλειοψηφία στο κλείσιμο».

Οι βασικές παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τους νόμους για τις φορολογικές διαδικασίες και τη φορολογία εισοδήματος είναι οι εξής:

1. Σχετικά με την αναπροσαρμογή των προστίμων για κάθε γενική φορολογική παράβαση στο ύψος των 2.500 ευρώ, τόσο στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών όσο και διπλογραφικών βιβλίων, θεωρεί ότι η ποινή αυτή είναι εξοντωτική και δυσανάλογα μεγάλη για τις μικρές επιχειρήσεις.

2. Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες του νέου ΚΦΕ περιλαμβάνονται και κάθε είδους δαπάνες που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ εφόσον η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Το ποσό είναι υπερβολικά χαμηλό και το γραφειοκρατικό κόστος που θα δημιουργηθεί στη μικρή επιχείρηση, (ιδιαίτερα της περιφέρειας και των απομακρυσμένων περιοχών) θα είναι δυσανάλογο της δημοσιονομικής ωφέλειας.

3. Θα πρέπει να καταστεί εφικτός στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων ο πλήρης συμψηφισμός ζημιών και μεταφοράς αυτών σε επόμενες χρήσεις (έως 5 έτη) όπως συμβαίνει και σε άλλες επιχειρήσεις (αφορά χρήσεις έως 2013).

4. Το μέτρο των αποδείξεων θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο τους μισθωτούς.

5. Θα πρέπει να γίνουν απόλυτα σαφείς η διαδικασία και οι τεχνικές του έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.

6. Στη διαδικασία αξιολόγησης της ενδικοφανούς προσφυγής, απαιτείται η σύσταση των περιφερειακών υπηρεσιακών επιτροπών που θα ελέγχουν τα στοιχεία των επιχειρήσεων σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να εκπροσωπηθεί θεσμικά και ο επιχειρηματικός κόσμος.

7. Οι επαγγελματίες φορολογούμενοι θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν από πού θα γίνεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (ΟΑΕΕ) σε περίπτωση συμμετοχής τους σε εταιρείες πέραν της ατομικής.

8. Θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

9. Σχετικά με το γεγονός ότι με τον νέο νόμο οι ποινικές διώξεις συνεχίζονται, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα επαναφοράς του διοικητικού συμβιβασμού με ταυτόχρονη παύση της ποινικής δίωξης σε περίπτωση συμβιβασμού και καταβολής των προστίμων.

10. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του παρακρατούμενου φόρου, θα πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση που προβλέπει επιπλέον πρόστιμο με το ισόποσο του φόρου.

11. Να ξεκαθαρίσει τι ισχύει με τους παρακρατούμενους φόρους.

12. Να διατηρηθεί η τριμηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και το όριο των 300 ευρώ.

13. Η επιλογή φορολόγησης με την κλίμακα των μισθωτών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια, μέχρι 3 εργοδότες κ.λπ.) να είναι προαιρετική και όχι αναγκαστική.

14. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων να μεταφερθεί στις 28/07/2014 από 30/06/2014 και να παραμείνει για όλα τα υπόλοιπα έτη σταθερή (με ανοικτό το σύστημα) από 01/02 κάθε έτους.
15. Ο ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεων με άδειες από το 2006 πρέπει να μετατραπεί σε κόστος.

16. Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση -με απλοποίηση- των «νομικών μέτρων» στη διάταξη για την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων του 4172/2013 εγκαίρως για να ξέρουν οι επιχειρήσεις πώς θα ενεργήσουν μέχρι το τέλος του έτους.

17. Δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο, παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης.

18. Εναρμόνιση της φορολόγησης των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία για το 2014 διότι με την υποχρεωτική διανομή φορολογούνται με 33%.