ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο ελέγχων πολυτελή Ι.Χ. με ξένες πινακίδες

sto-stochastro-elegchon-polyteli-i-ch-me-xenes-pinakides-2020420

Να περιορίσει την παράνομη κυκλοφορία πολυτελών αυτοκινήτων στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες από Ελληνες κατοίκους επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη καθορίζονται νέες προϋποθέσεις για την κυκλοφορία αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος, στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό. Το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να θέσει περιορισμούς, εξαιτίας των δεκάδων παράνομων περιπτώσεων που είχε εντοπίσει το ΣΔΟΕ. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού δηλώνονταν σε εταιρείες Βουλγαρίας και κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην Ελλάδα, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν απαγορεύει σε εργαζομένους στη Βουλγαρία να κινούνται στους ελληνικούς δρόμους, γλιτώνοντας από τον φόρο πολυτελείας, τα τεκμήρια και τα τέλη κυκλοφορίας.

Προϋπόθεση πλέον για τη νόμιμη κυκλοφορία από Ελληνες κατοίκους αυτοκινήτων Ι..Χ με ξένες πινακίδες είναι να εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να χρησιμοποιούν στην Ελλάδα επιβατικό όχημα που είναι ταξινομημένο στο όνομα εταιρείας που εδρεύει στο άλλο κράτος-μέλος. Επίσης, στην περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ξένη χώρα από Ελληνα κάτοικο, θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα η δραστηριότητα της εταιρείας (βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κ.ά.). Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής ο εργαζόμενος, κατά τον έλεγχο, θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια Αρχή ελέγχου τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

• Nομίμως μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας προκειμένου για μισθωτούς εργαζομένους.

• Nομίμως μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζομένου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία.