ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μισό κόβεται το οικογενειακό επίδομα από ΟΑΕΔ

Στο μισό κόβεται το οικογενειακό επίδομα από ΟΑΕΔ

Κατά 50% μειώθηκε από την 1η Ιουλίου το οικογενειακό επίδομα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε περίπου 300.000 οικογένειες μισθωτών που δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα τέκνων μέσω κάποιας κλαδικής ή άλλης σύμβασης εργασίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ καταργείται, ενώ εφέτος θα καταβληθεί μειωμένο. Μετά την κατάργηση οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν το επίδομα τέκνου που θεσπίστηκε πρόσφατα.Ωστόσο, εκκρεμεί απόφαση του υπουργείου Εργασίας και για το επίδομα μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε περίπου 30.000 γυναίκες που έγιναν μητέρες πρόσφατα. Και αυτό το επίδομα χρηματοδοτούνταν από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταργήθηκαν. Το υπουργείο Εργασίας δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο επίδομα. Πάντως ο ΟΑΕΔ δέχεται ακόμη αιτήσεις αν και παραμένει ασαφές πότε θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι ημερομηνίες έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος τρέχοντος έτους είναι:

1) 14-7-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω,
2) 1-9-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά,
3) 1-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά οικογενειακού επιδόματος που κατατίθενται μέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή ταχυδρομείου θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόματος έτους 2014 ορίζεται η 31.01.2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι:

• η πραγματοποίηση από τον/τη δικαιούχο τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, για τις οποίες να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του ΔΛΟΕΜ ή
• τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή
• τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία ή
• τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας-λοχείας.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα πρέπει:

α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν,
β) να είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα,
γ) να είναι άγαμα,
δ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.