ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

26 ενδιαφερόμενοι για τη μίσθωση της πλαζ Βουλιαγμένης

26 ενδιαφερόμενοι  για τη μίσθωση  της πλαζ Βουλιαγμένης

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εταιρείες εστίασης, επενδυτικό fund από το εξωτερικό αλλά και μία εταιρεία κρουαζιέρας περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στους ενδιαφερομένους για τη μακροχρόνια μίσθωση της πλαζ της Βουλιαγμένης.

Αυτό προκύπτει από τη λίστα των 26 εκπροσώπων εταιρειών και φυσικών προσώπων που έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, παραλάβει το τεύχος της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημόσιου στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Η μίσθωση της πλαζ θα έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 5 έτη. Περιλαμβάνει και το κτιριακό συγκρότημα της Ωκεανίδας το οποίο ανεγέρθηκε τη δεκαετία του ’60, αλλά σήμερα παραμένει κλειστό. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να καταθέσουν τις προσφορές τους στις 29 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΤΑΔ. Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία της οργανωμένης ακτής με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης κατ’ ελάχιστον 2.500 επισκεπτών. Να σημειωθεί ότι τη προηγούμενη Κυριακή κόπηκαν 7.000 εισιτήρια για την είσοδο λουομένων στην πλαζ της Βουλιαγμένης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει ορισθεί σε 500.000 ευρώ. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να επιδείξουν ως ελάχιστο χρηματοοικονομικό στοιχείο ότι διαθέτουν κεφάλαια ύψους 5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στη διαδικασία έχουν διαφορά μικρότερη του 10% από την προσφορά του πρώτου στη σειρά κατάταξης θα προσκληθούν από την αρμόδια επιτροπή σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Ετσι, ο πρώτος στην κατάταξη και όλοι οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές έχουν διαφορά μικρότερη του 10% από αυτήν του πρώτου θα κληθούν να δώσουν προφορική βελτίωση. Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο ανάπτυξης της έκτασης καθώς και ενδεικτικό σχέδιο διαχείρισης της ακτής. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση γαλάζια σημαίας και διευκολύνσεων για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες.

Ο πλειοδότης στον διαγωνισμό θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό του 1 εκατ. ευρώ. Το ετήσιο μίσθωμα θα ανέρχεται στο 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών με ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Το ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα θα καταβάλλεται ετησίως σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις ανά έτος.
Το 2013 κόπηκαν 396.068 εισιτήρια για την είσοδο στην ακτή, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 129.768.