ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώνονται οι συνθήκες στις αγορές προϊόντων – υπηρεσιών

Βελτιώνονται οι συνθήκες στις αγορές προϊόντων – υπηρεσιών

Oι συνθήκες στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εξακολουθούν να βελτιώνονται για τους καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2013 οι επιδόσεις των καταναλωτικών αγορών στην Ελλάδα υπήρξαν καλύτερες σε σχέση με τον μέσο όρο των «28» τόσο για τις αγορές προϊόντων όσο και υπηρεσιών με επίδοση +2,1% και για τις δύο κατηγορίες.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές αποτυπώνει τις επιδόσεις 52 αγορών καταναλωτικών προϊόντων – από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι τα καταλύματα διακοπών. Οι αγορές βαθμολογούνται από τους καταναλωτές, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε όλη την Ε.Ε., με βάση τέσσερις παραμέτρους: τη συγκρισιμότητα των προσφορών, την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, τα προβλήματα και τις καταγγελίες και, τέλος, τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις επιχειρήσεις.

Από την έκθεση προκύπτει ότι και στις δύο κατηγορίες των αγορών παρατηρείται καλύτερη επίδοση σε σχέση με την Ε.Ε. τόσο για τη συγκρισιμότητα όσο και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Επίσης, το 2013 σε σχέση με το 2012, παρατηρείται στην Ελλάδα βελτίωση στις επιδόσεις κατά 2,1% για τις αγορές προϊόντων και κατά 3,1% για τις αγορές υπηρεσιών. Συνολικά, σε σχέση με το 2012 παρατηρείται μια βελτίωση στις επιδόσεις όλων των αγορών στην Ελλάδα κατά 2,6%.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές προϊόντων στην Ελλάδα οι κατηγορίες με τις καλύτερες επιδόσεις είναι: ένδυση και υπόδηση (+5,2%), μεταχειρισμένα αυτοκίνητα (+8,8%) και νέα αυτοκίνητα (+3%). Μάλιστα, η Κομισιόν σημειώνει ότι οι αγορές για νέα οχήματα και θεάματα παρουσιάζουν την τρίτη καλύτερη επίδοση στους «28». Σε ό,τι αφορά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η Ελλάδα σημειώνει καλές επιδόσεις και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ωστόσο, τα καύσιμα για Ι.Χ. κυμαίνονται στο -4,4% σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ χαμηλές είναι επίσης οι επιδόσεις στα καύσιμα σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες, τη συγκρισιμότητα και την εμπιστοσύνη. Θετικό στοιχείο είναι τα χαμηλά ποσοστά σε προβλήματα και καταγγελίες.