ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επένδυση 33 εκατ. για την τηλεματική στις συγκοινωνίες

Επένδυση 33 εκατ. για την τηλεματική στις συγκοινωνίες

Υπεγράφη στις αρχές της εβδομάδας η σύμβαση για την υλοποίηση του συστήματος τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής, συνολικής αξίας 33 εκατ. ευρώ. Αποτελεί το τρίτο έργο ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα) που υπογράφεται το πρώτο εξάμηνο του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου υπογράφτηκαν έργα συνολικού ύψους επενδύσεων 130 εκατ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης και ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ Νίκος Μαντζούφας κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου:

• Αναδείχθηκαν οι τρεις ανάδοχοι για το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, φέρνοντας το Διαδίκτυο σε περισσότερους από 5.000 οικισμούς πανελλαδικά.

• Ολοκληρώθηκε και η προεπιλογή των υποψηφίων που συνεχίζουν στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης που θα αναλάβει το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρας.

• Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του αρμόδιου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση του έργου κατασκευής της μαρίνας του Ναυπλίου.

Σε ό,τι αφορά το έργο της τηλεματικής, πρόκειται για την εγκατάσταση ενός δικτύου χιλίων «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΑ και η υλοποίησή του θα αναβαθμίσει σημαντικά τις αστικές μετακινήσεις, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση με 5,3 εκατ. ευρώ συμβολή κοινοτικών πόρων. Στην τραπεζική χρηματοδότηση συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα με ιδίους πόρους και πόρους από το JESSICA. H συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 33 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης και της συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του έργου. Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, ενεργοποιείται το πλαίσιο αξιοποίησης κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ. Μέσα σε δύο χρόνια εντάχθηκαν 14 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισ. ευρώ.