ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρειάζεται νέο πλαίσιο για τις επενδύσεις στη ναυτιλία»

«Χρειάζεται νέο πλαίσιο  για τις επενδύσεις  στη ναυτιλία»

Επαναφέρει στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της δημιουργίας ναυτιλιακού πλέγματος στην Ελλάδα το υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς, όπως ανέφερε στη χθεσινή ομιλία του στο συνέδριο του Economist, ο αρμόδιος υπουργός κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και ιδίως το υπ. Οικονομικών, προκειμένου να διαμορφωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Στόχος της εν λόγω προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση του νέου αυτού πλέγματος υπηρεσιών προς τις ναυτιλιακές εταιρείες με τη ναυτική εκπαίδευση, προκειμένου να μπορεί η χώρα να προμηθεύει τις εταιρείες με το καλύτερο στελεχιακό δυναμικό. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η αναμόρφωση της ναυτικής εκπαίδευσης και η διευκόλυνση της ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών, επισήμανε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Η ανάπτυξη του ναυτιλιακού πλέγματος θα ενισχύσει και την προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων ναυτιλιακών κεφαλαίων, προκειμένου αυτά να επενδυθούν στην ξηρά. Ο κ. Βαρβιτσιώτης άσκησε επίσης κριτική στο ζήτημα της φορολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., καθώς το μόνο που επιτυγχάνει η εν λόγω πολιτική είναι να οδηγεί τις εταιρείες εκτός Ευρώπης και προς τις αγορές της Απω Ανατολής, όπου το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφώς φιλικότερο.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, μια από τις πρωτοβουλίες της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., κινείται προς την κατεύθυνση της επαναχάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη ναυτιλία, ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορετικές φορολογικές ρυθμίσεις που υπάρχουν για τους πλοιοκτήτες από χώρα σε χώρα.