ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πολιτική αστάθεια βλάπτει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων

Η πολιτική αστάθεια βλάπτει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων

Καθοριστικό ρόλο στο μεταρρυθμιστικό έργο των κυβερνήσεων διαδραματίζει η ύπαρξη, ή μη, πολιτικής σταθερότητας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις που έχει κάνει το Διαρκές Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης, που έχει συστήσει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Από τις μετρήσεις για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν θεσμοθετηθεί από το 2010 έως το 1ο εξάμηνο του 2014 προκύπτει ότι από το 1ο τρίμηνο του 2012 κι έπειτα αρχίζει μια σημαντική επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής δραστηριότητας η οποία σταματάει στο 3ο τρίμηνο του ίδιου έτους. Η απουσία κυβερνητικής σταθερότητας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο φαίνεται πως διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, κάτι που γίνεται εμφανές και την αμέσως επόμενη περίοδο, όταν πλέον είχε σχηματιστεί η τρικομματική κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα αυξητική μεταρρυθμιστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ινστιτούτο, γίνεται αντιληπτό πως οι κυβερνήσεις συνεργασίας αποδεικνύονται αποδοτικότερες κατά την περίοδο αναφοράς. Η έντονα αυξητική τάση διήρκεσε έως τον Ιούνιο 2013 και ακολουθεί μια σταθερά πτωτική τάση που συμπίπτει με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση. Επιπλέον, η μείωση που παρατηρήθηκε από τον Οκτώβριο 2013 έως σήμερα καταδεικνύει την πιθανή κόπωση της σημερινής κυβέρνησης συνεργασίας από το συνεχές παραγόμενο μεταρρυθμιστικό έργο, αλλά και από τη σημαντική επίδραση που είχαν οι ευρωεκλογές και οι δημοτικές εκλογές τον Μάιο του 2014.

Το 25% των μεταρρυθμίσεων έχει γίνει από το υπουργείο Οικονομικών, το 12% από το υπουργείο Ανάπτυξης και ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Μεταφορών. Το 19% των μεταρρυθμίσεων αφορά αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και απλούστευσης της αδειοδότησης των επενδύσεων. Στο 9% του συνόλου ανέρχονται οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει για την ενίσχυση των επενδύσεων στη χώρα, αλλά και την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω επιχειρηματικών κινήτρων. Ο κλάδος της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος συγκεντρώνει επίσης σημαντικό ποσοστό (8%) λόγω των πολλαπλασιαστικών οφελών για την οικονομία.

«Η πολιτική σταθερότητα πρέπει να είναι το ζητούμενο», σχολίασε ο πρόεδρος του ινστιτούτου κ. Γ. Γραμματίδης, προσθέτοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό».