ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλείει το ενδεχόμενο δημιουργίας «κακής» τράπεζας η Τράπεζα της Ελλάδος

Αποκλείει το ενδεχόμενο δημιουργίας «κακής» τράπεζας η Τράπεζα της Ελλάδος

Την BlackRock θα προσλάβει ως ειδικό σύμβουλο η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προκειμένου να βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό των υπό εκκαθάριση προβληματικών τραπεζών με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση των ανακτήσεων προβληματικών δανείων. Σήμερα όλες οι υπό εκκαθάριση τράπεζες, δηλαδή το «κακό» κομμάτι της Αγροτικής, του ΤΤ, της Proton κ.ά., διαθέτουν ανεξάρτητες μονάδες εκκαθάρισης, οι οποίες επιδιώκουν να εισπράξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού. Ο αμερικανικός οίκος θα εξετάσει τον σημερινό τρόπο λειτουργίας των εκκαθαρίσεων και θα προτείνει γενικές κατευθύνσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επιτάχυνση των ρυθμών ανάκτησης. Στο πλαίσιο αυτό θα τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτυγχάνουν οι εκκαθαρίσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από την εκκαθάριση των προβληματικών στοιχείων των «κακών» τραπεζών θα μπορούσαν να ανακτηθούν κεφάλαια ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ.

ΤτΕ

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αποτελούν περίπου το 35% του συνόλου των δανείων πηγές της Τράπεζας της Ελλάδος αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας μεγάλης ενιαίας «κακής» τράπεζας στην οποία θα μεταφερθούν τα «κόκκινα» δάνεια του τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα πηγές της διοίκησης δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για την επιμονή με την οποία παρουσιάζεται το θέμα της δημιουργίας «κακής» τράπεζας. Οπως σημειώνουν, το ζήτημα εξετάστηκε αναλυτικά πριν από δύο χρόνια και αποφασίστηκε ως καλύτερη επιλογή η δημιουργία εσωτερικών μονάδων σε κάθε τράπεζα, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημειώνουν ότι οι τράπεζες έχουν ενισχυθεί με το πακέτο των 50 δισ. ευρώ που διαχειρίζεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ενδεχόμενη μεταφορά των προβληματικών δανείων σε έναν νέο φορέα του Δημοσίου θα αποτελούσε μια διευθέτηση που θα ήταν σε βάρος των συμφερόντων των φορολογουμένων.

Επιπλέον ήδη έχει δημιουργηθεί η υποδομή στις τράπεζες, με τις εξειδικευμένες μονάδες διαχείρισης, οι οποίες απασχολούν πάνω από 1.000 άτομα σε κάθε τράπεζα για την ανάκτηση προβληματικών δανείων και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο όλες αυτές οι μανάδες να ενοποιηθούν κάτω από την ίδια στέγη. Το ζήτημα της δημιουργίας ενιαίας «κακής» τράπεζας για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων ήρθε στην επικαιρότητα έπειτα από δηλώσεις του προέδρου του ΤΧΣ κ. Χρ. Σκλαβούνη, όπου άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, οι δηλώσεις αποδοκιμάστηκαν από κυβερνητικούς κύκλους, ενώ και η Τράπεζα της Ελλάδος απέκλεισε κάτι τέτοιο. Σημειώνεται ότι η «κακή» τράπεζα που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία περιλάμβανε κυρίως εμπορικά ακίνητα και όχι στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια που θεωρούνται βασικές τραπεζικές εργασίες.

Θεσμικές παρεμβάσεις

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και το νέο stress test που διενεργεί η ΕΚΤ θα αποτελέσουν τις δυο μεγάλες δοκιμασίες για το τραπεζικό σύστημα και οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του κλάδου. Στο θέμα των «κόκκινων» δανείων αναμένονται στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Σε πρόσφατη εκδήλωση της ΤτΕ όπου συζητήθηκε το θέμα του αυξημένου αριθμού επιχειρηματικών δανείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποπληρωμής, τονίστηκε η κρισιμότητα στην αναζήτηση λύσεων εξωδικαστικής διευθέτησης χρεών κάτι που θα μπορούσε να έχει γρήγορα αποτελέσματα και να επηρεάσει εξαιρετικά θετικά την οικονομία. Από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, προκύπτει ότι σε απολύτως υγιή κατάσταση με σημαντικές προοπτικές βρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα βελτίωνε σημαντικά τις προοπτικές του με κατάλληλη αναδιάρθρωση του χρέους του. Αντίθετα, σε μη υγιή κατάσταση βρίσκεται ένας αριθμός επιχειρήσεων που οι οφειλές τους αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνόλου των δανείων.