ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάθεση προσφορών για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου

Κατάθεση προσφορών για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου

Ξεκίνησε ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου 3.000 ακινήτων και τεχνικής και νομικής ωρίμανσης προς αξιοποίηση 1.000 ακινήτων». Πρόκειται για το έργο που θ’ ανοίξει τον δρόμο για την τιτλοποίηση των εσόδων περίπου 1.000 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ (ή τη μετοχοποίηση μιας εταιρείας στην οποία θα εισφερθούν) με στόχο την άντληση 350 έως 500 εκατ. ευρώ.

Τον διαγωνισμό προκήρυξε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. και θα διεξαχθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Η υποβολή των προσφορών έχει καθοριστεί να γίνει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ ο διαγωνισμός έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, αντικείμενο του έργου είναι «η παροχή υπηρεσιών διενέργειας τεχνικών και νομικών ελέγχων σε 3.000 ακίνητα του Δημοσίου, που αφορούν τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης προς αξιοποίηση, καθώς και η υλοποίηση των ενεργειών αυτών σε 1.000 ακίνητα από αυτά». Θα συναφθούν τρεις ισόποσες συμβάσεις με τρεις αναδόχους, που αφορούν σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές ενότητες. Συγκεκριμένα:

• η πρώτη γεωγραφική ενότητα περιλαμβάνει τις περιφέρειες Αττικής, Στ. Ελλάδας, Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου

• η δεύτερη γεωγραφική ενότητα περιλαμβάνει τις περιφέρειες Κ. Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Δ. Μακεδονίας και

• η τρίτη γεωγραφική ενότητα αφορά τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, νήσων Β. Αιγαίου, νήσων Ν. Αιγαίου και Κρήτης.

Η διάρκεια του έργου για κάθε σύμβαση είναι 12 μήνες από την υπογραφή της. Η ΕΤΑΔ επισημαίνει ότι «είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα έργο μαζικής και συστηματικής ωρίμανσης δημοσίων ακινήτων σε τέτοιο πλήθος, έκταση και βάθος». Στόχος είναι, αφενός η προώθηση της τιτλοποίησης/μετοχοποίησης της εταιρείας που θ’ αναλάβει τα 1.000 πρώτα ακίνητα, και αφετέρου η δημιουργία τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει ανάλογη ωρίμανση για τα πάνω από 70.000 ακίνητα του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Σημειώνεται ότι η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου θα είναι εκείνη που θ’ αναλάβει ν’ αξιοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αξιοποίησης των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και των υποδομών της χώρας.

Πάντως, η όλη διαδικασία δείχνει το έωλο των αρχικών εκτιμήσεων που έκαναν λόγο για ακίνητη περιουσία του Δημοσίου προς αξιοποίησης αξίας 250 δισ. ευρώ. Η ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ δυσκολεύονται να βρουν εδώ και πολλούς μήνες ακίνητα για να δημιουργήσουν μια αξία της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.