ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Σε τρεις τελικά περιφέρειες αποφάσισε η κυβέρνηση ότι θα διαιρεθούν οι αγροτικές εκτάσεις της χώρας, όσον αφορά την κατανομή των ενισχύσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ταυτόχρονα, 11 προϊόντα θα λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση, σύμφωνα με τον Εθνικό Φάκελο που παρουσίασε χθες στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, η βασική και η πράσινη ενίσχυση (που θα καταβάλλεται μόνο εφόσον τηρούνται περιβαλλοντικές προδιαγραφές) θα αποτελούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα του παραγωγού, ο οποίος ωστόσο θα πρέπει να στραφεί στην αγορά προκειμένου να αυξήσει τα εισοδήματά του.

Οι τρεις περιφέρειες είναι οι βοσκότοποι όπου θα κατανεμηθεί το 25% των κονδυλίων, οι δενδρώνες (και αμπελώνες) όπου θα κατανεμηθεί το 28% των κονδυλίων και τα αροτραία όπου θα κατανεμηθεί το 47% των κονδυλίων. Εντός της κάθε περιφέρειας σταδιακά θα υπάρξει σύγκλιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης των παραγωγών (και άρα σύγκλιση του ποσού της ενίσχυσης που θα λαμβάνουν όσοι εντάσσονται στην ίδια περιφέρεια) έως το 2019. Παράλληλα θα σταματήσει να υφίσταται το σύστημα των δικαιωμάτων με βάση τα ιστορικά δεδομένα της τριετίας 2000-2002.

Ενισχύσεις θα λαμβάνουν μόνο οι ενεργοί αγρότες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν κατ’ελάχιστον αγροτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

• Κανείς δεν λαμβάνει ενίσχυση εφόσον αφήσει ακαλλιέργητη πάνω από το 50% της έκτασής του.

• Δεν λαμβάνουν ενισχύσεις οι εταιρείες που δεν έχουν κύρια απασχόληση τη γεωργία.

• Οι γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του τζίρου της εταιρείας προκειμένου να επιδοτηθεί.

• Εξαιρούνται των ελέγχων όσοι λαμβάνουν έως 3.500 ευρώ ενίσχυση ανά έτος.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, στόχος είναι μέσω της νέας ΚΑΠ να στηριχθούν ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες (όσοι ξεκινήσουν αγροτική δραστηριότητα το 2015 και είναι κάτω των 40 ετών). Μάλιστα προβλέπεται ότι μέσα σε μια πενταετία 15.000 νέοι άνθρωποι θα ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα. Ετσι, οι νέοι αγρότες θα λαμβάνουν 25% αύξηση των δικαιωμάτων (μεγαλύτερη επιδότηση) για εκμεταλλεύσεις έως 250 στρέμματα για πέντε έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας.

Προκειμένου οι αγρότες να λαμβάνουν το σύνολο των ενισχύσεων πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές τακτικές. Η νέα ΚΑΠ προβλέπει ότι η πράσινη ενίσχυση θα αποτελεί το 30% του συνόλου των ενισχύσεων και προϋποθέτει την τήρηση τριών μέτρων, ανάλογα το είδος της καλλιέργειας.

Στον Εθνικό Φάκελο περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης των μικρών αγροτών – δηλαδή εκείνων που λαμβάνουν ενισχύσεις έως 1250 ευρώ ετησίως και οι οποίοι ωστόσο για την Ελλάδα υπολογίζονται στους 350.000.

Οι μικροί γεωργοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση του «πρασινίσματος» και από τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης. Από την πλευρά τους θα πρέπει να διατηρούν τις γεωργικές εκτάσεις που καλλιεργούν και τον χαρακτήρα τους. Τέλος, τα προϊόντα που θα ενταχθούν στη συνδεδεμένη ενίσχυση όπως προβλέπει ο Εθνικός Φάκελος είναι:

• Τα όσπρια, με στόχο να μειωθεί η ανάγκη εισαγωγών.

• Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ώστε να υπάρξει επάρκεια ζωοτροφών και χαμηλότερες τιμές για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας.

• Τα ζαχαρότευτλα, για να ενισχυθεί η μεταποιητική βιομηχανία.

• Το σκληρό σιτάρι, ώστε να διατηρήσει η χώρα τη θέση της στις διεθνείς αγορές.

• Τα βοοειδή, με στόχο τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου εφόσον ποσοστό άνω του 80% του βόειου κρέατος που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενο.

• Τα αιγοπρόβατα, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγή ποιοτικού γάλακτος για την παρασκευή φέτας.

• Το ρύζι, με στόχο τη διατήρηση των εκμεταλλεύσεων και των εξαγωγών.

• Η βιομηχανική ντομάτα, με στόχο τη διατήρηση των εκμεταλλεύσεων και των εξαγωγών.

• Η σποροπαραγωγή, ώστε να αυξηθεί η ελληνική παραγωγή και να μειωθεί η ανάγκη εισαγωγής γενετικού υλικού.

• Τα πορτοκάλια, για την αξιοποίηση της πρώτης ύλης από τη μεταποιητική βιομηχανία (χυμός).

• Τα σπαράγγια, για την αξιοποίηση του εξαγωγικού δυναμικού.