ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα δωμάτια για τον ακριβό τουρισμό

Περισσότερα δωμάτια  για τον ακριβό τουρισμό

Αυξήθηκε κατά 31,4% ο αριθμός των δωματίων στα ξενοδοχεία 5 αστέρων της χώρας το 2013 σε σχέση με το 2009, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Τουριστικών και Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Από τη σύγκριση της κατανομής των ξενοδοχείων μέσα στην τελευταία πενταετία με βάση την κατηγορία τους προκύπτει ότι το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας αναβαθμίζεται. Στο διάστημα αυτό ο αριθμός των δωματίων σε ξενοδοχεία 4 αστέρων αυξήθηκε κατά 4,2% και σε ξενοδοχεία 3 αστέρων κατά 6,5%. Στον αντίποδα, ο αριθμός των δωματίων σε ξενοδοχεία 2 αστέρων μειώθηκε κατά 1,5% και σε ξενοδοχεία 1 αστεριού κατά 2,8%.

Κατηγορίες

Συνολικά, τον Δεκέμβριο του 2013 λειτουργούσαν στη χώρα 9.677 ξενοδοχεία με 401.332 δωμάτια και 773.445 κλίνες. Ενα στα επτά δωμάτια βρίσκεται σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Ειδικότερα, από το σύνολο του δυναμικού 361 ξενοδοχεία με 57.878 δωμάτια και 117.555 κλίνες βρίσκονται στην κατηγορία των 5 αστέρων.

Στα 1.277 ξενοδοχεία 4 αστέρων βρίσκονται 100.289 δωμάτια και 194.010 κλίνες και στα 2.358 ξενοδοχεία 3 αστέρων 95.674 δωμάτια και 183.722 κλίνες. Τη πρώτη θέση μεταξύ των 5 κατηγοριών σε αριθμό μονάδων, δωματίων και κλινών καταλαμβάνουν τα ξενοδοχεία 2 αστέρων. Συνολικά λειτουργούν 4.203 μονάδες με 119.157 δωμάτια και 223.932 κλίνες. Τα ξενοδοχεία 1 αστεριού είναι 1.478 με 28.334 δωμάτια και 54.226 κλίνες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων παρουσιάζει μία σταθερά αυξητική πορεία. Το 1990 το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της χώρας ήταν 35 δωμάτια, το 2009 ήταν 40,1 δωμάτια και πέρυσι 41,4 δωμάτια. Σχεδόν το 43% των καταλυμάτων της χώρας αφορά οικογενειακά ξενοδοχεία με μέγεθος μέχρι 20 δωμάτια και μόνο περίπου το 8% των μονάδων είναι ξενοδοχεία μεγάλου μεγέθους με περισσότερα από 100 δωμάτια.

Η πλειονότητα των ξενοδοχείων 5 αστέρων είναι καταλύματα μεγάλου μεγέθους (59,3%) και αντίστροφα, η πλειονότητα των ξενοδοχείων ενός αστεριού (65,4%) είναι οικογενειακές μονάδες δυναμικότητας μέχρι 20 δωμάτια. Τα περισσότερα ξενοδοχεία (6.249) είναι κλασικού τύπου, ακολουθούν σε αριθμό οι ξενοδοχειακές μονάδες τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων (2.697) και τα παραδοσιακά ξενοδοχεία (731).
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ξενοδοχειακών καταλυμάτων με βάση τη Νομική μορφή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το ποσοστό των Ανωνύμων Εταιρειών από 41,4% το 2009 έφτασε σε 42,1% το 2013, ενώ το ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων από 40,5% το 2009 περιορίστηκε σε 37% πέρυσι.

Το 2013 συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εμφανίζει ποσοστό 46,4% των ξενοδοχείων της χώρας έναντι ποσοστού περίπου 44% το 2009, ενώ εποχιακά λειτουργεί το 54% των μονάδων έναντι 56% το 2009.

Οπως και το 2009 έτσι και πέρυσι τα ξενοδοχεία 3 αστέρων παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (55%) συνεχούς λειτουργίας και ακολουθούνται από τα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων με περίπου 51%. Το ποσοστό των ξενοδοχείων που προσφέρουν κάποιες πιο εξειδικευμένες παροχές στους πελάτες τους έχουν αυξηθεί παραμένουν όμως λίγα σε σχέση με το σύνολο.

Από την έρευνα προκύπτει ότι η αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού το 2013 δεν έχει γίνει μόνο ως προς την κατηγορία του ξενοδοχείου αλλά και ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ιδιαίτερα εμφανής, σημειώνει το Ινστιτούτο, είναι η αναβάθμιση ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως αυτή αποτυπώνεται στη διαδικτυακή παρουσία του ξενοδοχείου με την ιστοσελίδα του και τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο των πελατών του. Ετσι, το 2013 το 62% των ξενοδοχείων διαθέτει ιστοσελίδα, έναντι 52% το 2009 και 45% το 2007. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο στους πελάτες του προσφέρει σχεδόν το 30% των ξενοδοχείων, ενώ ένα ακόμη 30% διαθέτει Internet Corner (18% και 21% αντίστοιχα το 2009).

Ιστοσελίδες

Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων σε ποσοστό 90% και τα 4 αστέρων σε ποσοστό 83% διαθέτουν ιστοσελίδα. Ομως και τα ξενοδοχεία των χαμηλότερων κατηγοριών έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν με ταχείς ρυθμούς τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία τους. Ετσι, το ποσοστό των ξενοδοχείων 1 αστεριού που διαθέτει ιστοσελίδα αυξήθηκε κατά 37% το 2013 σε σχέση με το 2009 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ξενοδοχείων 2 αστέρων αυξήθηκε κατά 22% την ίδια περίοδο. Επιπροσθέτως, έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα ποσοστά των ξενοδοχείων των χαμηλότερων κατηγοριών που παρέχουν στους πελάτες τους πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται στην έρευνα, απλώς η ύπαρξη ιστοσελίδας ή η σύνδεση σε μηχανές αναζήτησης ξενοδοχείων δεν είναι επαρκής για την προσέλκυση νέων πελατών. Επίσης, σημειώνεται ότι οι Ελληνες ξενοδόχοι πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να γίνουν πιο ενεργητικοί και συνειδητοποιημένοι σχετικά με τον συνεχή εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της εικόνας του ξενοδοχείου τους.