ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστάσεις στις περιφέρειες για «ψαλίδι» στις δαπάνες

systaseis-stis-perifereies-gia-psalidi-stis-dapanes-2037644

Μείωση λειτουργικών δαπανών και του κονδυλίου για υπερωρίες ζητούν από τις περιφέρειες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αργ. Ντινόπουλος, ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού τους για το 2015. Από την άλλη πλευρά, οι πιστώσεις για επενδύσεις σε οδικά δίκτυα θα είναι το επόμενο έτος αυξημένες κατά 73,36%. Σύμφωνα με την εγκύκλιο των δύο υπουργών:

• Η πίστωση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρέπει να είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014), μειωμένη κατά 6,25%. Μάλιστα, στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση για υψηλότερη δαπάνη σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της.

• Οι πιστώσεις για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%.

Ωστόσο, στις οδηγίες αναφέρεται ότι, «ενόψει της υποχρέωσης των περιφερειών για τουλάχιστον ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, είναι αναγκαία η άσκηση περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα». Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το 2014 ή και χαμηλότερα:

• οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού,

• οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητή τηλεφωνία κ.λπ.), κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή-διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό-εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις-εκδόσεις λευκωμάτων, ενισχύσεις συλλόγων κ.λπ.

Τυχόν πρόβλεψη πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, γίνεται εφόσον υφίσταται σχετική γι’ αυτόν τον σκοπό έγκριση.