ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 1,14 δισ. τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας

se-1-14-dis-ta-kathara-kerdi-tis-ethnikis-trapezas-2041700

Καθαρά κέρδη 1,146 δισ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας στο α΄ εξάμηνο του έτους, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση συνετέλεσε η δυνατότητα της τράπεζας να αναγνωρίσει μέρος του υπολειπόμενου αναβαλλόμενου φόρου. Η αύξηση που συντελέσθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ήταν της τάξης του 234%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 828 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους 705 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε οργανικά κέρδη α΄ εξαμήνου ύψους 123 εκατ., σε σχέση με οργανικές ζημίες ύψους 61 εκατ. κατά το α΄ εξάμηνο του 2013. Η επιβράδυνση των νέων επισφαλειών συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο.