ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κονδύλι 200 εκατ. για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Κονδύλι 200 εκατ. για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Εκτακτη επιχορήγηση της τάξης των 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να εγκρίνει το υπουργείο Οικονομικών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), με στόχο να περιοριστούν οι μειώσεις των εφάπαξ και να επισπευσθεί η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Με διάταξη που πέρασε στον νόμο 4281 δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης –κατά συνέπεια και των ασφαλιστικών ταμείων– από τον κρατικό προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Σύμφωνα με το άρθρο 6, με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

Ηδη το υπουργείο Εργασίας έχει αποστείλει έγγραφο προς το υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο ζητεί την επιπλέον χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ταμείου προς τους ασφαλισμένους. Συνολικά, οι υποχρεώσεις του ΤΠΔΥ ανέρχονται σε 700 εκατ. ευρώ, όμως από το υπουργείο Εργασίας δεν αναμένουν να εγκριθεί πρόσθετη χρηματοδότηση που να ξεπερνάει τα 200 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα περιοριστεί η μείωση των εφάπαξ για όσους έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Αύγουστο του 2013 και για τους οποίους θα ισχύσει νέος τρόπους υπολογισμού, με βάση τον συντελεστή βιωσιμότητας του Ταμείου. Κι αυτό γιατί η έκτακτη κρατική επιχορήγηση θα αποτελέσει μέρος των εσόδων του ΤΠΔΥ και θα βελτιώσει την εικόνα του Ταμείου.

Να σημειωθεί ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τις 31 Αυγούστου 2013 ισχύει μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 38%. Για τους επόμενους, που περιμένουν στην ουρά, η μείωση χωρίς την επιπλέον χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το υπουργείο Εργασίας ζητεί την «ανάσα ρευστότητας», που θα οδηγήσει σε μικρότερες μειώσεις.

Τα ελλείμματα στο ΤΠΔΥ έχουν ως αποτέλεσμα τη δραματική καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων. Ηδη, στην ουρά για εφάπαξ περιμένουν περισσότεροι από 38.000 ασφαλισμένοι. Αυτή τη στιγμή, το Ταμείο διεκπεραιώνει αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τον Απρίλιο του 2013, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, οι αιτήσεις θα αυξηθούν περαιτέρω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιπλέον χρηματοδότηση, μικρότερης όμως έκτασης, θα αναζητηθεί και για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) προκειμένου να περιοριστούν και οι μειώσεις στα μερίσματα.

Από το υπουργείο Εργασίας απορρίπτουν την πιθανότητα κρατικής χρηματοδότησης του επικουρικού των μισθωτών (ΕΤΕΑ) παρότι οι εργαζόμενοι στο Ταμείο εκτιμούν ότι εντός του Σεπτεμβρίου, η διοίκηση θα αναγκαστεί να λάβει απόφαση για νέα μείωση της τάξης του 3% στις επικουρικές συντάξεις, καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τη μεταρρύθμιση που προωθήθηκε και αφορά στην εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος.