ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ενστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου «μπλοκάρουν» την πώληση του Ελληνικού

Οι ενστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου «μπλοκάρουν» την πώληση του Ελληνικού

Τουλάχιστον δύο ακόμα μήνες θα απαιτηθούν έως ότου κριθεί εκ νέου η σύμβαση ανάληψης του έργου του Ελληνικού, μετά την αρχική αρνητική απόφαση του πρωτοβάθμιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εισηγείται στο ΤΑΙΠΕΔ να μην υπογράψει τη σχετική συμφωνία. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να καταθέσει αίτηση ανάκλησης της εν λόγω απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός διαστήματος 15 ημερών, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθούν και κάποιες εβδομάδες έως ότου οριστεί δικάσιμος κι εν συνεχεία ληφθεί η νέα απόφαση.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στέκεται σε δύο κυρίως σημεία για να διατυπώσει τις ενστάσεις του κι εν τέλει να απορρίψει το αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ για την υπογραφή της σύμβασης. Το σημαντικότερο εξ αυτών, αναφέρεται στην τροποποίηση όρων του διαγωνισμού στη δεύτερη φάση του, σε σχέση με την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, στην τελική φάση, προβλέπεται ότι το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει το 30% των κερδών από την αξιοποίηση της έκτασης, μόνο όμως στην περίπτωση που ο επενδυτής εξασφαλίσει απόδοση των κεφαλαίων του σε ποσοστό 15%. Η ένσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγκειται στο ότι η αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού δεν περιλάμβανε ειδική πρόβλεψη για το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης αργότερα.

Φυσικά πρόσωπα

Η δεύτερη αντίρρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το λιγότερο τυπολατρική, καθώς αφορά τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό φυσικών προσώπων. Η εν λόγω ένσταση είναι παράδοξη και εύκολο να εξηγηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, δεδομένου ότι είναι αδύνατο για ένα φυσικό πρόσωπο να πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Για παράδειγμα το γεγονός ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 99 έτη, ή ότι θα πρέπει να διαθέτει τεχνική επάρκεια υλοποίησης έργων μεγάλης κλίμακας, κάτι αδύνατο για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο. Οσον αφορά την τροποποίηση όρων του διαγωνισμού σε μεταγενέστερο στάδιο, νομικοί κύκλοι εκτιμούσαν χθες ότι δεν πρόκειται για ουσιαστική μεταβολή, καθώς το Δημόσιο διασφαλίζει στο ακέραιο τα συμφέροντά του.

Ωστόσο, όπως τονίζεται σχετικά, δεδομένης της διάρκειας του διαγωνισμού (ξεπέρασε τα δύο έτη) και των διαπραγματεύσεων που έγιναν στο διάστημα αυτό με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, προέκυψε μια σειρά αναγκαίων αλλαγών, ώστε η επένδυση να είναι υλοποιήσιμη και βιώσιμη. Σημειώνεται δε ότι οι όποιες μεταβολές της αρχικής προκήρυξης έγιναν, αποσκοπούσαν στην επίτευξη υψηλότερου τιμήματος για το Δημόσιο.

Πρόκειται για μια ακόμα καθυστέρηση που προκύπτει σε διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ που αφορά αξιοποίηση ακινήτου. Σημειωτέον ότι έχουν προηγηθεί ανάλογες αρνητικές αποφάσεις του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στις περιπτώσεις των διαγωνισμών για το ακίνητο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, για το Παλιούρι στη Χαλκιδική, αλλά και για την πώληση και επαναμίσθωση πακέτου 28 ακινήτων του Δημοσίου, οι οποίες ξεπεράστηκαν στη συνέχεια.