ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1-21 Οκτωβρίου η υποβολή των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού

Από 1-21 Οκτωβρίου  η υποβολή των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού

Από την 1η έως την 21η Οκτωβρίου περιορίζεται το διάστημα μέσα στο οποίο υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Με σκοπό την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προχώρησε σε σειρά αλλαγών στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, όπως η σύντμηση της προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, η καθιέρωση ειδικού ερωτηματολογίου προς τις επιχειρήσεις με στόχο τη διάγνωση των πραγματικών αναγκών στην αγορά εργασίας, αλλά και η παρακολούθηση των προγραμμάτων μαθητείας και κατάρτισης.

Ειδικά για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προσωπικού, η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στο διάστημα μεταξύ 1 – 21 Οκτωβρίου, καθώς οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν θα χρειάζεται πλέον να καταγράψουν εξαρχής το σύνολο του προσωπικού τους (είναι ήδη καταγεγραμμένο στο σύστημα), αλλά μόνο τις μεταβολές που έχουν μεσολαβήσει μέσα στο έτος. Σύμφωνα με την απόφαση, το σύστημα «Εργάνη» αποκτά τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μαθητείας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης και κοινωφελούς εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται συστηματικά κάθε πληροφορία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων και θα ελέγχεται η υλοποίησή τους. Κυρίως, δε, θα γίνεται αντιληπτός ο πραγματικός αντίκτυπος των προγραμμάτων στην εργασιακή διαδρομή των ωφελουμένων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι νέες αυτές δυνατότητες του συστήματος θα λειτουργήσουν ευεργετικά τόσο για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης όσο και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Ο κ. Βρούτσης αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντική την απόκτηση ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών στην αγορά εργασίας, ώστε τα προγράμματα να μη σχεδιάζονται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν.