ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγχοι εφορίας και παραβάσεις

Ελεγχοι εφορίας και παραβάσεις

Περισσότερους από 27.000 ελέγχους διενήργησαν οι εφορίες και τα τελωνεία από τις 7 Ιουλίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, με τα ποσοστά των παραβάσεων να είναι παραδόξως ιδιαίτερα χαμηλά.

Ειδικότερα, επί συνόλου 19.309 επιχειρήσεων που ελέγχθησαν από τα συνεργεία ελέγχων των ΔΟΥ το ανωτέρω διάστημα των 9 εβδομάδων, διαπιστώθηκαν σε 2.728 από αυτές συνολικά 6.814 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση στοιχείων.

Σε τουριστικές περιοχές της χώρας πραγματοποιήθηκαν 12.218 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, με τις επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε παράβαση να φτάνουν τις 1.961.

Υψηλότερη παραβατικότητα εμφάνισαν 886 επιχειρήσεις –πέραν των χώρων εστίασης – διασκέδασης– που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό (ξενοδοχεία, εκμετάλλευση παραλιών, ενοικιάσεις σκαφών, επιχειρήσεις με τουριστικά είδη, κ.ά.). Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια αυτές τις 9 εβδομάδες ήταν 14,13%. Κατά το ίδιο διάστημα λειτουργίας των συνεργείων ελέγχου στα τελωνεία πραγματοποιήθηκαν στην επικράτεια συνολικά 8.218 έλεγχοι στη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, αυτοκίνητα οχήματα, εφοδιασμούς πλοίων κ.λπ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μερικών επιτόπιων ελέγχων πραγματοποιήθηκε στις τελωνειακές περιφέρειες Καβάλας και Θεσσαλονίκης, καθώς στις περιφέρειες αυτές παρουσιάζονται αυξημένοι κίνδυνοι κατά τη διακίνηση προϊόντων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου με γειτονικές χώρες.