ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: 2,3 δισ. ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο

Προϋπολογισμός: 2,3 δισ. ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο

Στα 2,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014 σε σχέση με έλλειμμα 9,04 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΤτΕ. Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (πλεόνασμα 2,317 δισ. ευρώ) παραμένει πλεονασματικό εφόσον συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, όπως αναφέρει η ΤτΕ.

Οσον αφορά τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, αυτά διαμορφώθηκαν στα 30,22 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 1,31 δισ. ευρώ από την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Σχετικά με τις δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 32,89 δισ. ευρώ από 38,899 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 311 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Σημαντικά μειωμένοι είναι και οι τόκοι που πλήρωσε το ελληνικό Δημόσιο την προαναφερόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι τόκοι ήταν μειωμένοι κατά 643 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 4,844 δισ. ευρώ έναντι 5,487 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.