ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με χαμηλότερο κόστος η άντληση 1,6 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα

Με χαμηλότερο κόστος η άντληση 1,6 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα

Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, με σχετικά μειωμένο επιτοκιακό κόστος, μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων και ύψους 1 δισ. ευρώ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε το ζητούμενο ποσό καθώς και 300 εκατ. ευρώ εκ των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Συνολικά προσφέρθηκε το ποσό των 2,505 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας τον συντελεστή κάλυψης σε 2,51 φορές το ζητούμενο ποσό και την απόδοση στο επίπεδο του 1,70% έναντι 1,75% κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 12 Αυγούστου 2014.