ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα αξίας μικρότερης των 100.000 ευρώ διαθέτει το 74% των ιδιοκτητών

Ακίνητα αξίας μικρότερης των 100.000 ευρώ διαθέτει το 74% των ιδιοκτητών

Ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ –αντικειμενικής αξίας– διαθέτει το 74% των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 4,1 εκατ. ιδιοκτήτες σε σύνολο 5,5 εκατ., η συνολική ακίνητη περιουσία των οποίων υπολογίζεται σε 520 δισ. ευρώ (κατοικίες και εντός αντικειμενικού προσδιορισμού οικόπεδα).

Στον αντίποδα βρίσκονται 492 ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ έκαστος.

Από την ανάλυση των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών για τα αστικά ακίνητα και τα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού οικόπεδα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

• 5.569.336 είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικιών και οικοπέδων εντός αντικειμενικού προσδιορισμού). Η αξία των ακινήτων τους φθάνει στα 520,49 δισ. ευρώ.

• 4.123.258 ιδιοκτήτες ακινήτων, ή διαφορετικά το 74% του συνόλου, διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 100.000 ευρώ. Η αξία των ακινήτων τους φθάνει τα 160,3 δισ. ευρώ.

• 291.322 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φέτος και συμπληρωματικό φόρο εκτός από τον ΕΝΦΙΑ. Η αντικειμενική αξία των ακινήτων τους είναι υψηλότερη από 300.000 ευρώ.

• 114.793 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί θα πληρώνουν μόνο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η αξία των ακινήτων ανέρχεται στα 105,3 δισ. ευρώ.

• 27.198 είναι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

• 492 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ. Η αξία των ακινήτων τους ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συνολική ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των αγροτεμαχίων, των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού και των επιχειρήσεων, προσεγγίζει το 1 τρισ. ευρώ με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα για τις οποίες ο φόρος (ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικός) που καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες φθάνει στο 0,3% της αξίας τους. Βέβαια, οι επιβαρύνσεις είναι πολύ μεγαλύτερες εάν συνυπολογισθούν τόσο οι επιπλέον φόροι που βαρύνουν τα ακίνητα, όσο και αν ληφθούν υπόψη οι πραγματικές τιμές που είναι σημαντικά μικρότερες από τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες.

Ταυτόχρονα, ο φόρος συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ που έχει βεβαιωθεί στους ιδιοκτήτες επιβάλλεται σε μία περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι φορολογικές υποχρεώσεις των Ελλήνων (έχουν καταργηθεί φοροαπαλλαγές, έχουν συρρικνωθεί οι αποδοχές), ενώ ο νέος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων καθώς και ο συμπληρωματικός φόρος επιβαρύνει ακόμα και ακίνητα τα οποία δεν παράγουν κανέναν εισόδημα ή είναι ημιτελή. Επίσης, και όπως καταγράφεται σε διάφορες μελέτες υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς και γενικότερα τους θεσμούς για τη διαχείριση των φόρων.

Επί της ουσίας δεν φαίνεται να υπάρχει ανταποδοτικότητα των φόρων που καταβάλλουν σήμερα οι φορολογούμενοι. Ενδεικτικό είναι ότι το ΕΕΤΗΔΕ όσο και ο ΕΝΦΙΑ δημιουργήθηκαν για να καλυφθούν και μόνο τα δημοσιονομικά κενά στους προϋπολογισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα τα ακίνητα επιβαρύνονται με περισσότερους από 40 φόρους και τέλη, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, τέλη εγγραφής κτηματολογίου, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα και με τη μνημονιακή υποχρέωση για να καλυφθούν ελλείμματα των δήμων), ενώ από το υπουργείο Οικονομικών εκτός από τον φόρο μεταβίβασης, υπάρχει ο φόρος γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών, ο φόρος ενοικίων, ο φόρος υπεραξίας κ.λπ.