ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο τουρισμός πλέον δεν φέρνει έσοδα μόνο το καλοκαίρι

Ο τουρισμός πλέον δεν φέρνει έσοδα μόνο το καλοκαίρι

Περί τα 3,5 δισ. ευρώ θα προσφέρει στην ελληνική οικονομία η τουριστική δραστηριότητα στο τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το σύνολο των άμεσων εσόδων από τον τουρισμό κατά τη φετινή περίοδο θα κυμανθεί πέριξ των 13,5 δισ. που αποτελεί ποσό-ρεκόρ. Παρά την πτώση της εισερχόμενης κίνησης και των εσόδων από τη ρωσική αγορά, ο ελληνικός τουρισμός λόγω των σημαντικών αυξήσεων που κατέγραψε από τις παραδοσιακές αγορές κατάφερε να αναρριχηθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι πληρότητες για ορισμένα ξενοδοχεία πολυτελείας σε προορισμούς με εισερχόμενο τουρισμό κυμαίνονται αυτό τον μήνα σχεδόν στα επίπεδα του Αυγούστου.

Ο ΣΕΤΕ επεξεργάζεται ένα σχέδιο για την αύξηση του πολλαπλασιαστή των εσόδων από την τουριστική δραστηριότητα, το οποίο περιλαμβάνει και το μοντέλο λειτουργίας των ξενοδοχείων που παρέχουν υπηρεσίες All Inclusive. Για παράδειγμα, εξετάζεται η διαμόρφωση μιας πρότασης για την εισαγωγή καλύτερων όρων κεφαλαίων κίνησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση ελληνικών αγροτικών ή άλλων προϊόντων. Οδηγός σε αυτή την προσπάθεια θα είναι η μελέτη που έχει ανατεθεί από τον Σύνδεσμο στο ΚΕΠΕ για να αποτυπωθεί τι ποσοστό από τα 13,5 δισ. που μπαίνουν στη χώρα επανεξάγονται με τη μορφή δαπανών που αφορούν την αγορά ή κατανάλωση ξένων προϊόντων.

Σε σχέση με το All Ιnclusive, στόχος είναι να υιοθετηθεί ένα ελληνικό μοντέλο λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού για μία σειρά προδιαγραφών που μπορεί να εισαχθούν σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Στα μέτρα που εξετάζονται είναι τα ξενοδοχεία να παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης και εκτός των μονάδων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Παράλληλα, συζητείται για τα ξενοδοχεία που θα ακολουθήσουν τις προτεινόμενες πρακτικές να έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία για την αστεροποίησή τους σε υψηλότερη κατηγορία ή μεγαλύτερα ποσοστά επιδοτήσεων για αναπτυξιακά προγράμματα.