ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To Δημόσιο καθυστερεί πληρωμές οφειλών και κοινοτικών κονδυλίων

To Δημόσιο καθυστερεί πληρωμές οφειλών και κοινοτικών κονδυλίων

Τριπλάσιο σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι το αρχικό κεφάλαιο που καλούνται να καταβάλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ενώ παρά την ύπαρξη σχετικής κοινοτικής οδηγίας για την καθυστέρηση πληρωμών λαμβάνουν τα χρήματά τους, όταν έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο, σε τριπλάσιο χρόνο απ’ ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, λοιπόν, ότι πάνω από διακόσιες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αφανισθεί από τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών, με τον αριθμό των απασχολουμένων να έχει μειωθεί κατά επτακόσιες χιλιάδες και πλέον άτομα. Οι εγγενείς αδυναμίες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η απουσία καινοτομίας και εξωστρέφειας, σε συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη διάθεση εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού κοινοτικών κονδυλίων για την επιχειρηματικότητα, την καθυστέρηση στις εκταμιεύσεις, καθώς και το πολύπλοκο -παρά τις βελτιώσεις- γραφειοκρατικό σύστημα αδειοδότησης τις κατέστησαν πολύ πιο ευάλωτες στην κρίση.

Τα εμπόδια στην ανάπτυξή τους, αλλά και προτάσεις για την ανάκαμψη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναλύονται σε έκθεση την οποία συνέταξαν από κοινού η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force). Η έκθεση-εργαλείο πολιτικής απευθύνεται στην κυβέρνηση και στόχος είναι η διαρκής επικαιροποίησή της.

Η έλλειψη ρευστότητας αναδεικνύεται στον υπ’ αριθμόν ένα ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ΜμΕ, καθώς όλες οι πόρτες -τραπεζικό σύστημα, δημόσια χρηματοδότηση, πελάτες- είναι στην ουσία κλειστές. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των δανείων σε επιχειρήσεις από τις ελληνικές τράπεζες εξακολουθεί να μειώνεται κατά 5,3% τον Μάρτιο του 2014 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2013, κάτι που επεσήμανε κατά την παρουσίαση της έκθεσης και ο επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενμπαχ. Ακόμη και όταν παρέχονται πιστώσεις στις επιχειρήσεις, το κόστος του χρήματος είναι σημαντικά υψηλότερο στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ε.Ε., καθώς οι δανειολήπτες επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια και οι τράπεζες ζητούν συστηματικά εγγύηση ακίνητης περιουσίας.

Δυσκολίες, όμως, διαπιστώνει η έκθεση και στη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων. Αν και δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα τέλη Απριλίου οι εκταμιεύσεις ήταν λιγότερο από 30%, ενώ στην έκθεση αναφέρεται ότι «υπάρχει υψηλός ενδεχόμενος κίνδυνος να μη χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου τα υπόλοιπα κεφάλαια μέχρι το τέλος του 2015».

Η ελληνική κυβέρνηση την προγραμματική περίοδο 2007-2013 διέθεσε για τη στήριξη της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ μόνο το 6,4% των περιφερειακών κονδυλίων της Ε.Ε. ενώ το μέσο ποσοστό στις χώρες της Ε.Ε. είναι 22%. Αποκαλυπτικό είναι ένα ακόμη στοιχείο: μόλις το 0,7% του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης διατέθηκε για τη δημιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων κατά την ίδια περίοδο, έναντι 12% μέσου όρου στην Ε.Ε.

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι άνισοι και σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που πρέπει να καταβάλει μια ΜμΕ (εκτός εάν είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία-ΙΚΕ) είναι 910 ευρώ, ενώ στην Ε.Ε. είναι κατά μέσο όρο 343 ευρώ. Το Δημόσιο έχει φτάσει σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κομισιόν να καταβάλλει τις πληρωμές εντός 155 ημερών έναντι 55 ημερών που είναι ο μέσος χρόνος στην Ε.Ε. Οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων γίνονται στην Ελλάδα σε 76 ημέρες κατά μέσον όρο, ενώ ο μέσος χρόνος στην Ε.Ε. είναι 47 ημέρες. Σύμφωνα με την έκθεση, εξαιτίας των καθυστερήσεων, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν «χάσει» χρήματα που αντιστοιχούν στο 5,9% του κύκλου εργασιών τους, ποσοστό διπλάσιο από αυτό που συναντάται στην Ε.Ε.