ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο οι περιουσίες υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ

Στο μικροσκόπιο  οι περιουσίες υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ

Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών. Τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα στο εξωτερικό και μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι της περιουσιακής τους κατάστασης, είναι τα παρακάτω:

• Απόκλιση φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικό υπόλοιπο.

• Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων.

• Εμβάσματα στο εξωτερικό.

• Απόκλιση τεκμηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδημάτων.

• Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης.

• Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους.

• Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου.

• Υπηρεσία που υπηρετεί, θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης.

• Συνυπηρέτηση με σύζυγο στην ίδια υπηρεσία.

• Σύζυγος και συγγενείς Α΄ βαθμού λογιστές.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί 125 έλεγχοι προϊσταμένων Διευθύνσεων / Τμημάτων μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 150 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 35 έλεγχοι σε υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών.