ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες χωρίς ΔΝΤ

Eurobank: Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες χωρίς ΔΝΤ

Μη αναγκαίο χαρακτηρίζει η Eurobank ένα νέο δάνειο για την Ελλάδα. Δεδομένων των λύσεων που υπάρχουν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, η τράπεζα υποστηρίζει σε ειδική μελέτη για το θέμα πως υπό προϋποθέσεις δεν απαιτείται νέα οικονομική στήριξη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εurobank, για το διάστημα 2014 – 2016 οι πηγές χρηματοδότησης ξεπερνούν κατά 5 δισ. ευρώ τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, ενώ για το διάστημα 2017-2020 κατά 100 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η τράπεζα λαμβάνει υπόψη της πως το χρηματοδοτικό κενό για το διάστημα 2015 – 2016 είναι περίπου 12,5 δισ. ευρώ. Για να καλυφθεί αυτό το κενό υπάρχουν οι εξής τρόποι:

• Το αδιάθετο απόθεμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (11,4 δισ. ευρώ).

• Βραχυπρόθεσμος δανεισμός από φορείς του Δημοσίου (άνω των 6 δισ. ευρώ).

• Χρήση αδρανών πόρων που είναι διαθέσιμοι σε φορείς του Δημοσίου.

• Αλλες πηγές.

Ηδη, η Ελλάδα έχει αντλήσει 4,5 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές φέτος και προτίθεται να εκδώσει νέα 7ετή ομόλογα και 18μηνα έντοκα γραμμάτια. Οι λύσεις αυτές σε συνδυασμό με τη χορήγηση ενός νέου πακέτου ελάφρυνσης χρέους και νέες εκδόσεις ομολόγων (μέσης ετήσιας ονομαστικής αξίας περίπου 5,5 – 6 δισ. ευρώ) τα επόμενα χρόνια «θα μπορούσαν να διασφαλίσουν πλήρη κάλυψη των όποιων χρηματοδοτικών κενών προβλέπονται για τα επόμενα 6 – 7 έτη, καθιστώντας μη αναγκαίο ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα», σύμφωνα με την Eurobank.

Μάλιστα, η τράπεζα σημειώνει πως «υπό προϋποθέσεις, θα εξασφάλιζαν επίσης την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη του επιπλέον χρηματοδοτικού κενού που θα προέκυπτε από μια πρόωρη διακοπή του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΔΝΤ». Το εν λόγω κενό υπολογίζεται σε 12,5 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία δόση του Ταμείου (ύψους 3,5 δισ. ευρώ) θα εκταμιευθεί μετά την ολοκλήρωση της νέας επισκόπησης του ελληνικού προγράμματος από την τρόικα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οικονομολόγοι της Eurobank έχουν προχωρήσει στις παραπάνω προβλέψεις βασιζόμενοι στην προϋπόθεση επίτευξης των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων και των στόχων του προγράμματος διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, καθώς και στη διατήρηση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας στη χώρα.

Πάντως, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά μετά το 2022 – 2023, αλλά το πρόβλημα αυτό θα εξετασθεί αργότερα.