ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρένο στις συλλήψεις οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Φρένο στις συλλήψεις οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Το τέλος των συλλήψεων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο, οι οποίες, ωστόσο, δεν προέρχονται από φοροδιαφυγή, προανήγγειλε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, μιλώντας στην ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ με θέμα «Η ταχεία απονομή Δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη». Στόχος, όπως είπε ο υφυπουργός, είναι «η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης αλλά και της Φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τις ποινικές διαδικασίες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο. Δεν αναφέρομαι στις πράξεις φοροδιαφυγής, αλλά στο ξεχωριστό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ένα ζήτημα που από κοινού με το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουμε για να δώσουμε λύση πρακτική, δίκαιη και εναρμονισμένη με τις διεθνείς πρακτικές».

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη νέα ρύθμιση που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή (πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα) δεν θα διώκονται ποινικά και δεν θα οδηγούνται στη φυλακή οι οφειλέτες του Δημοσίου που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους και δεν έχουν διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι για την επιβολή των ποινών θα λαμβάνονται υπόψη το ύψος της οφειλής προς το Δημόσιο και η πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Στόχος είναι να μη διώκονται ποινικά και να γλιτώνουν τη σύλληψη και φυλάκιση όσοι αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Αντίθετα, για τους οφειλέτες που θα διαπιστώνεται ότι η μη καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών υποκρύπτει δόλο, θα υπάρχουν αυστηρότερες κυρώσεις, θα διώκονται ποινικά και θα οδηγούνται κατευθείαν στη φυλακή. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι δεν καταβάλλουν τα βεβαιωμένα στις ΔΟΥ και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινές φυλάκισης:

α) Εως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

β) Εξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

γ) Ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

δ) Τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Στο μεταξύ ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε ότι εξετάζεται η επιμήκυνση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης στις περιπτώσεις ενδικοφανών προσφυγών από 60 σε 90 ημέρες. Συγκεκριμένα είπε ότι η προθεσμία προς έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής από την αρμόδια Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είναι 60 ημέρες. Σκοπός αυτής της πρόβλεψης ήταν η ταχεία επίλυση των φορολογικών διαφορών καθώς και η γρήγορη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή απορριφθεί από τη Διοίκηση. Λόγω, όμως, του μεγάλου όγκου των ενδικοφανών προσφυγών και της δυσχέρειας της Διοίκησης να τις επεξεργάζεται εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, εξετάζεται η πιθανότητα επιμήκυνσής της.

Τέλος, ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός ενδιάμεσου σταδίου, μετά τη λήξη της ενδικοφανούς διαδικασίας και πριν από την εκδίκαση από τα αρμόδια δικαστήρια. «Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να επιτευχθεί μια περαιτέρω μείωση των υποθέσεων που άγονται προς δικαστική κρίση. Ο φορολογούμενος θα μπορούσε, εάν το επιθυμεί, να προσφύγει σ’ ένα τέτοιο ενδιάμεσο στάδιο, που θα φέρει εχέγγυα ανεξάρτητου οργάνου» υπογράμμισε ο κ. Μαυραγάνης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου ανέφερε ότι εξετάζεται «η καθιέρωση συστημάτων ειδικής υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε ομάδες υποθέσεων που παρουσιάζουν σήμερα τα κατάλληλα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για την υπαγωγή τους σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης (λ.χ. υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οικογενειακές υποθέσεις κ.ά.)».