ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha: Κάλυψη αναγκών χωρίς νέα χρηματοδότηση

Alpha: Κάλυψη αναγκών χωρίς νέα χρηματοδότηση

Στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα δάνεια για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες φέτος και ιδίως το 2015 καταλήγει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, σπεύδει να επισημάνει ότι για να το καταφέρει αυτό η χώρα, δεν θα πρέπει η κυβέρνησή της (ανεξαρτήτως του ποια θα είναι αυτή) να ανατρέψει την πορεία υλοποίησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, εκτιμά πως «θα σύρει αναπόφευκτα τη χώρα σε μια νέα ύφεση πολύ πιο οδυνηρή από αυτή της περιόδου 2010-2013 και αναγκαστικά στην υπογραφή νέων Μνημονίων, τα οποία θα έχουν αναπόφευκτα πραγματικά αποικιοκρατικά χαρακτηριστικά αυτή τη φορά».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της τράπεζας, για το 2014 υπάρχει πλεόνασμα χρηματοδότησης της τάξης των 8 δισ. ευρώ και έλλειμμα χρηματοδότησης 0,5 δισ. ευρώ το 2015. «Χρηματοδοτικό κενό μπορεί ενδεχομένως να προκύψει μόνο στον βαθμό που θα καθυστερήσει η καταβολή των δόσεων του προγράμματος από το ΔΝΤ», υποστηρίζει η Alpha Bank και σημειώνει ότι οι ανάγκες αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις αγορές. Και στο πλαίσιο αυτό, η συζητούμενη αποχώρηση του ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα «είναι δυνατή από το 2015, με δεδομένο, όμως, ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα έχει εκτελεσθεί κανονικά το 2014».

Για φέτος η τράπεζα εκτιμά πως υπάρχουν χρηματοδοτικές ανάγκες 46,5 δισ. ευρώ, οι οποίες υπερκαλύπτονται κατά 8 δισ. ευρώ με τους εξής τρόπους:

• Την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στη γενική κυβέρνηση το οποίο εκτιμάται στα 2,7 δισ. ευρώ.

• Τη χρηματοδοτική βοήθεια από την Ευρωζώνη και από το ΔΝΤ συνολικού ύψους 20,8 δισ. ευρώ.

• Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

• Τις μεταφορές αποδόσεων των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης από τη διακράτηση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

• Τη χρονική μετάθεση πληρωμών τόκων ύψους 2 δισ. ευρώ.

• Την επαναγορά προνομιούχων μετοχών και την εξάσκηση των «warrants» για αγορά των μετοχών των συστημικών εμπορικών τραπεζών, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

• Τις εκδόσεις ομολόγων ελληνικού Δημοσίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ.

• Ενδοκυβερνητικό δανεισμό (repos) ύψους 3 δισ. ευρώ.

Γενικότερα, η τράπεζα υποστηρίζει πως η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον χρηματοδοτικά προβλήματα το 2015, ακόμη και χωρίς τη χρηματοδότηση από το ΔΝΤ κατά το έτος αυτό, αρκεί να εισπραχθούν κανονικά οι δόσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος του 2014 από την Ευρωζώνη και ιδιαίτερα από το ΔΝΤ.