ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο 37 περιπτώσεις χρεώσεων υπέρ τρίτων έπειτα από καταγγελίες πολιτών

Στο μικροσκόπιο 37 περιπτώσεις χρεώσεων υπέρ τρίτων έπειτα από καταγγελίες πολιτών

Εάν είχατε την ατυχία να χάσετε ή να σας κλέψουν το δίπλωμα οδήγησης, πληρώσατε 69,02 ευρώ για την επανέκδοσή του. Γνωρίζετε ότι τα 9,02 ευρώ από το παραπάνω ποσό πηγαίνουν στο Ταμείο Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ); Πρόκειται για μία από τις πολλές χρεώσεις υπέρ τρίτων που ακόμη εξακολουθούν να επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις και εντοπίστηκε μέσω των καταγγελιών που έκαναν οι ίδιοι οι πολίτες στην ειδική πλατφόρμα που κατασκευάστηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Μπορεί η ετήσια επιβάρυνση από αυτήν και μόνον τη χρέωση να είναι συγκριτικά χαμηλή, περί τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στρεβλής άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τις έως τώρα κυβερνήσεις που αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν ασφαλιστικά ταμεία, οργανώσεις και σωματεία, επιβάλλοντας χρεώσεις σε άτομα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τον τελικό αποδέκτη του οφέλους.

Αλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ίδιας λογικής είναι η καταβολή τέλους 30 ευρώ για τις άδειες εισαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών. Η συνολική ετήσια επιβάρυνση της χρέωσης αυτής υπολογίζεται σε 1,1 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν χρησιμοποιείται έστω για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού. Αντιθέτως, καταλήγει στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), κάτι που θεσμοθετήθηκε με νόμο το 1990.

Σημαντικές είναι οι επιβαρύνσεις και για επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα το τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συνολικά, ύστερα από την επεξεργασία των καταγγελιών των πολιτών που έγινε από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, απεστάλησαν στο υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε αυτό να τις αξιολογήσει και να διερευνήσει περαιτέρω 37 περιπτώσεις χρεώσεων υπέρ τρίτων. Σε αυτές, ωστόσο, περιλαμβάνονται και χρεώσεις που θεωρείται απίθανο να καταργηθούν, όπως για παράδειγμα το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ή το τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ. Τον τελευταίο λόγο για το ποιες χρεώσεις θα καταργηθούν θα έχει το υπουργείο Οικονομικών, όπως τόνισε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.

Σε 23 από τις 37 περιπτώσεις έχει γίνει και εκτίμηση της επιβάρυνσης με βάση τα στοιχεία του 2013, η οποία ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, εκτίμηση, όμως, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την επιβάρυνση από το ΕΤΜΕΑΡ, που σύμφωνα με την έκθεση είναι 790 εκατ. ευρώ. Πολλές από τις υπόλοιπες 14 περιπτώσεις είναι προφανές ότι αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων, όπως για παράδειγμα τα ποσά που καταβάλλουν οι πολίτες για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Σημαντικό μέρος των χρεώσεων αυτών (50-150 ευρώ) καταλήγει στον Σύλλογο Ηλεκτρολόγων, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει ακριβής εκτίμηση της συνολικής ετήσιας επιβάρυνσης.

Από τα μέσα Ιουνίου έως τις 15 Αυγούστου, οπότε η ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα δεχόταν τις καταγγελίες των πολιτών, έγιναν 480 σχόλια, εκ των οποίων τα 134 αφορούσαν χρεώσεις οι οποίες είτε έχουν ήδη καταργηθεί είτε προβλέπεται να καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία της ειδικής πλατφόρμας προβλεπόταν από το Μνημόνιο σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής κυβέρνησης να εντοπίσει τις χρεώσεις υπέρ τρίτων.