ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται, αλλά των νέων δανείων αυξάνονται

ta-epitokia-katatheseon-meionontai-alla-ton-neon-daneion-ayxanontai-2057218

Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων – δανείων, καθώς η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας δεν περνάει στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τον περασμένο Οκτώβριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 9 μονάδες βάσης, ενώ, αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης (μ.β.)!

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,23% (-9 μ.β). Tα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,26% και 0,25% αντίστοιχα, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 14 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 1,94%. Το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) αυξήθηκε κατά 15 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 5,36%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων για ποσά μεγαλύτερα του 1 εκατ. ευρώ. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,48%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας, κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, αυξήθηκε κατά 17 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 7,22%. Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια υποχώρησε κατά 8 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 6,58%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 8,25%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας, κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 5 μ.β. στο 6,01%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 8 μ.β. στο 5,30% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 51 μ.β. στο 5,63%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,98%.

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες καταθέσεις, το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,45% (-7 μ.β.), ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 3 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 5,28%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 11 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 2,26%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 13 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 2,12%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,85% και 4,38% αντίστοιχα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,34% (+3 μ.β.).