ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι

forodoxies-gnorizete-oti-2057845

575 ελέγχους φυσικών προσώπων είχε πραγματοποιήσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). Από τους παραπάνω ελέγχους, οι 402 αφορούσαν σε εμβάσματα της περιόδου 2009-2011 στα οποία βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 150 εκατ., ήτοι ποσοστό 68% επί του συνόλου των βεβαιωθέντων φόρων, καλύπτοντας έτσι το 80% του ετήσιου στόχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

745 ελέγχους πραγματοποίησε την ίδια περίοδο το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ), βεβαιώνοντας περίπου 1,5 δισ. φόρους και πρόστιμα, εισπράττοντας, ωστόσο, μόνο 250 εκατ. περίπου. Η εισπραξιμότητα του 2014, μολονότι χαμηλή, είναι διπλάσια της αντίστοιχης περιόδου του 2013, αν και αφορούσε στο ίδιο ποσό βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων.

01.01.2015 δημιουργούνται δύο νέα τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών στη Βόρεια Ελλάδα για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών, ενώ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της ΓΓΔΕ να επιμηκυνθεί η περίοδος εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από 60 σε 90 ή 120 ημέρες.

64% του συνόλου των εργαζομένων απασχολούν την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, μείωσαν κατά 28% τον δανεισμό τους, αλλά συμμετέχουν μόλις με 24% στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού δανεισμού (66%) επιβαρύνει μόλις 319 πολύ μεγάλες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τα υψηλότερα κεφάλαια και έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας.

25 δισ. ευρώ είναι ο δανεισμός των ελληνικών επιχειρήσεων που αδυνατούν να καλύψουν το χρηματοοικονομικό κόστος με βάση το ΕΒΙΤDA. Στην κατηγορία αυτή ανήκει 1 στις 3 επιχειρήσεις. Επίσης, το 50% των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ύψους 29 δισ. είναι πληρωτέο σε διάστημα μικρότερο του έτους.

Οι 4 συστημικές τράπεζες πέρασαν με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης (stress test), σε αντίθεση με 7 τράπεζες χωρών που πλήττει έντονα η κρίση (Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρο), αλλά και 2 τράπεζες της Αυστρίας και του Βελγίου, οι οποίες απέτυχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

87 δισ. ευρώ είναι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (εκ των οποίων 54% αφορά σε δάνεια ιδιωτών και το υπόλοιπο 46% σε εταιρικά) και αντιπροσωπεύει το 35% των συνολικών χορηγήσεων.

4 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια τους εννέα πρώτους μήνες του 2014, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η ετήσια μέση αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη και κορυφώθηκε το 2013 με αύξηση 20 δισ.

3 κλάδοι του εμπορίου και υπηρεσιών, των βιομηχανιών και βιοτεχνών, των κατασκευών και ακινήτων εμφανίζουν μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια για τα οποία οι τράπεζες έχουν σχηματίσει τις υψηλότερες προβλέψεις.

10% των κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας και μία στις έξι εταιρείες παρουσιάζουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή χρηματοοικονομική υγεία. Οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν μεικτά χαρακτηριστικά και προοπτικές, ενώ πολλές εταιρείες, σε αντίθεση με τη γενική εικόνα του κλάδου τους, ξεχωρίζουν με την ευρωστία και τη δυναμική τους.

• Tα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Grant Thornton για την ελληνική επιχειρηματικότητα που βασίστηκε σε δείγμα δείγματος άνω των 8.000 εταιρειών την περίοδο 2009-2013.

Πηγή : Grant Thornton