Καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ

Καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ

1' 3" χρόνος ανάγνωσης

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ η 4η δόση των οικογενειακών επιδομάτων του 2014, καθώς και αναδρομικά ποσά που αφορούν οικογενειακά επιδόματα του προηγούμενου έτους. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 184.907.889.66 ευρώ.

Ειδικότερα η πληρωμή αφορά 727.788 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών). Οι 722.788 θα λάβουν την 4η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 181.603.481,59 ευρώ.

Οι υπόλοιποι 5.000 δικαιούχοι είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 3.304.408,07 ευρώ.

Ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 λήγει τη 15η Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ώς άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).