Παράταση επενδυτικών σχεδίων έως το 2017

Παράταση επενδυτικών σχεδίων έως το 2017

1' 12" χρόνος ανάγνωσης

Νέα παράταση στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 δίνεται με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Σκρέκας. Ειδικότερα, στην τροπολογία ορίζεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, ανεξαρτήτως εάν έχει συμπληρωθεί η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή ορίζεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2016. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες το υπουργείο Ανάπτυξης με άλλη τροπολογία είχε παρατείνει έως τις 31/3/2015 τη δυνατότητα προσκόμισης της επιστολής έγκρισης δανείου για επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στον 3908/2011. Με τον τρόπο αυτό δινόταν παράταση στα επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί από 1/11/2011 έως 5/3/2014 και η οποία μπορούσε να φτάσει έως και τους έξι μήνες. Πρόσφατα, εξάλλου, με απόφαση του Ν. Μηταράκη είχαν λάβει παράταση έως τις 31/12/2016 επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, τον 3299/2004.

Τροπολογία

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ακόμη, ότι οι έμποροι που αποκτούν την ιδιότητα του εξαγωγέα υποχρεούνται να δηλώσουν πλέον στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) το αντικείμενο της εξαγωγικής δραστηριότητας, οποιαδήποτε μεταβολή αυτού και τον αριθμό EORI (Economic Operator Registration ang Identification) που προβλέπεται από την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Για τις αναγκαίες προσαρμογές στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ δίνεται περιθώριο τριών μηνών. Επίσης, τα επιμελητήρια υποχρεούνται εντός δέκα μηνών να προσαρμόσουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα έτσι ώστε να μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά καταγωγής για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή.