ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον προϋπολογισμό περνούν διαθέσιμα 1 δισ.

ston-proypologismo-pernoyn-diathesima-1-dis-2060395

Υπό τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού περνούν τα ταμειακά διαθέσιμα υπουργείων, αποκεντρωμένων διευθύνσεων και ανεξαρτήτων αρχών που τηρούνταν έως τώρα σε 468 τραπεζικούς λογαριασμούς. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ρευστότητα του Δημοσίου σε μια περίοδο που τα ταμειακά διαθέσιμα βρίσκονται υπό πίεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραπάνω κρατικοί φορείς είχαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 500 εκατ. ευρώ με 1 δισ. ευρώ. Ποσό το οποίο, σύμφωνα με
σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, πλέον μεταφέρεται στον λογαριασμό Νο 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Επίσης, όπως προκύπτει από την ίδια απόφαση του κ. Σταϊκούρα, η διαδικασία της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ τα μεταφερόμενα ποσά εισάγονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, υπό τον κωδικό «Χρηματικά υπόλοιπα περιουσίας ειδικών ταμείων, λογαριασμών και νομικών προσώπων που καταργούνται».

Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι υποχρεώσεις που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών, θα αναλαμβάνονται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και μέχρι του ύψους του μεταφερόμενου υπολοίπου του καταργηθέντος λογαριασμού.