ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές διευκολύνσεις για ακίνητα, απόσυρση Ι.Χ. και για επενδυτές στο Χ.Α.

forologikes-dieykolynseis-gia-akinita-aposyrsi-i-ch-kai-gia-ependytes-sto-ch-a-2060530

«Βροχή» διατάξεων με τις οποίες παρέχονται φορολογικές διευκολύνσεις σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού, κατέθεσε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση. Σε μια τροπολογία 48 σελίδων περιλαμβάνονται διευκολύνσεις για όσους επιθυμούν να αγοράσουν αυτοκίνητο (με απόσυρση), τους κατασκευαστές ακινήτων, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και τους επενδυτές στο χρηματιστήριο.

Επίσης, προβλέπονται παρατάσεις προθεσμιών για την υποβολή του εντύπου Ε9 από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει (είθισται να κατατίθεται κάθε χρόνο) η παράταση κατά ένα έτος στην προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων.

Ειδικότερα η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών ορίζει τα εξής:

1. Παρατείνεται μέχρι 20/12/2015 η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε.
Η ρύθμιση αφορά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31/12/2001 (σήμερα αφορά αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2000).

2. Μετατίθεται για την 1/1/2015 η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, για τον προσδιορισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

3. Μετατίθεται μέχρι και 31/3/2015 (αντί 31 Ιανουαρίου) η καταληκτική ημερομηνία υποβολή της δήλωσης για κάθε σύσταση, απόκτηση ή κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που πραγματοποιήθηκε από 1/1/2014 έως και την 30/11/2014.

4. Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μεταβολών της περιουσιακής τους κατάστασης των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 για τα νομικά πρόσωπα.

5. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 μέχρι 30/12/2014.

6. Παρατείνονται, κατά ένα έτος οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31/12/2014, για υποθέσεις που:

α) έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές ή

β) έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31/12/2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

7. Τροποποιούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) στα εξής σημεία:

α) Το εισόδημα που προκύπτει από τις ανωτέρω πράξεις φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (και φορολογείται με συντελεστή 15%) και όταν ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές (μέχρι σήμερα φορολογούνταν με συντελεστές 26 έως και 33%).

β) Ειδικά για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβασή τους, εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από 1/1/2009 και μετά (τα ανωτέρω ίσχυαν μέχρι σήμερα μόνο για μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά).

γ) Πλέον η ζημιά από μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσων θα συμψηφίζεται με μελλοντικά (επόμενης πενταετίας) κέρδη υπεραξίας από όλα τα είδη τίτλων (μέχρι σήμερα μπορούσε να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη υπεραξίας της ίδιας κατηγορίας τίτλων).

8. Αναστέλλεται για δύο χρόνια ο φόρος υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα αναστέλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

9. Αυξάνονται σε 90 ημέρες από 60 ημέρες που ισχύουν σήμερα προκειμένου να εξετάσει η διεύθυνση επίλυσης διαφορών τις ενδικοφανείς προσφυγές.

10. Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατ’ οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωσή τους.