ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσω fax η εντολή για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών

meso-fax-i-entoli-gia-desmeysi-ton-trapezikon-logariasmon-2060555

Με την επίδοση ακόμα και τηλεομοιοτυπίας (fax) από τον οικονομικό εισαγγελέα θα πρέπει οι τράπεζες να προχωρούν στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι η δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, περιεχομένου θυρίδας και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης της αιτιολογημένης διάταξης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς τον οργανισμό ή την υπηρεσία που απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, «ιδίως» μέσω fax, η αιτιολογημένη διάταξη στην Ελληνική Ενωση Τραπεζών και την Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ή την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Εν τω μεταξύ, με άλλη διάταξη του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι το Δημόσιο θα εισπράττει μέχρι και το 2018 το 10% των Φόρων Υπέρ Τρίτων (ΦΥΤ). Με τον τρόπο αυτό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) υπολογίζει ότι το Δημόσιο θα έχει ένα ετήσιο έσοδο της τάξης των 275 εκατ. ευρώ ή διαφορετικά στην περίοδο 2015-2018 που θα εφαρμοστεί το μέτρο, το κράτος θα εισπράξει 1,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με νόμο του 2010, προβλέπονταν ότι οι ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων του προϋπολογισμού περιορίζονταν στο 90% και το υπόλοιπο 10% αποτελούσε δημόσιο έσοδο.

Η ισχύς της εν λόγω διάταξης έληγε φέτος, αλλά η παράτασή της έως και το 2018 κρίθηκε «αναγκαία προκειμένου να διατηρηθούν οι οροφές των πιστώσεων που καθορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015-2018».

Επίσης, με άλλη διάταξη που κατατέθηκε χθες προβλέπεται και η παράταση του «παγώματος» των μισθωμάτων που καταβάλει το Δημόσιο έως το 2018. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της περιστολής των δημοσίων δαπανών παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η ισχύς των αναπροσαρμοσμένων μισθωμάτων που καταβάλλουν το ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους και «δεν επιτρέπεται η αύξησή τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019».