ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΔΕΗ παρατείνει τις εκπτώσεις στη βιομηχανία

Η ΔΕΗ παρατείνει τις εκπτώσεις  στη βιομηχανία

Παρατείνονται μέχρι νεωτέρας οι εκπτώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ενεργοβόρου βιομηχανίας που είχαν εγκριθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΗ πέρυσι τον Φεβρουάριο. Η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, έπειτα από πρόταση του εκπροσώπου του ελληνικού Δημοσίου αποφάσισε παράταση των εκπτώσεων για τους πελάτες της επιχείρησης που έχουν αποδεχθεί και υπογράψει τα εκπτωτικά τιμολόγια μέχρις ότου δοθούν από τη ΔΕΗ διευκρινίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού.

Οι διευκρινίσεις αναφέρονται ειδικότερα στις επιπτώσεις από την εφαρμογή των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος (ΝΟΜΕ), της διακοψιμότητας, της αντιστάθμισης και της αναμόρφωσης των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ). Για την εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και τη ΛΑΡΚΟ που δεν έχουν υπογράψει τα νέα τιμολόγια, η γενική συνέλευση της ΔΕΗ έπειτα από πρόταση του ελληνικού Δημοσίου ενέκρινε τις μέχρι τώρα κινήσεις της διοίκησης της εταιρείας και αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση συμφερόντων της και του Δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η ΔΕΗ στη γενική συνέλευση, οι συσσωρευμένες απαιτήσεις για το διάστημα 1/1/2914 έως 31/10/2014 έναντι της «Αλουμίνιον» ανέρχονται σε 65,4 εκατ. ευρώ και έναντι της ΛΑΡΚΟ στα 34,8 εκατ. ευρώ. Η ΛΑΡΚΟ επιβαρύνεται με επιπλέον χρέος έναντι της ΔΕΗ της τάξης των 148,3 εκατ. ευρώ για καταναλώσεις μέχρι και τις 31/12/2013.