ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως τα τέλη Φεβρουαρίου τα 11,3 δισ. του ΤΧΣ

Εως τα τέλη Φεβρουαρίου τα 11,3 δισ. του ΤΧΣ

Δίμηνη παράταση εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση για τη διατήρηση του κεφαλαιακού αποθέματος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για τη στήριξη των τραπεζών. Η παράταση δόθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης παράτασης του μνημονίου.

Παράλληλα, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πόροι του ΤΧΣ και για τη διάσωση και μη συστημικών τραπεζών, καθώς σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση το ταμείο θα μπορεί να δανειοδοτεί το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Εγγυήσεων (ΤΕΚΕ) σε περίπτωση που τα διαθέσιμά του δεν επαρκούν για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού υπό αναδιάρθρωση τραπεζών.

Επιπλέον, με άλλη τροπολογία δίνεται παράταση για τις εγγυήσεις που έχει χορηγήσει η ελληνική κυβέρνηση στις τράπεζες για να αντλούν ρευστότητα από το ευρωσύστημα (Νόμος Αλογοσκούφη). Τέλος, τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στις συνεταιριστικές τράπεζες να εισάγουν ομόλογα και προαιρετικές μερίδες για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο, ενώ σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση συνεταιριστικών τραπεζών, αυτή θα γίνεται «είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού». Ετσι διευρύνονται οι πηγές από τις οποίες οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να αντλούν κεφάλαια.

Σε ό,τι αφορά το κεφαλαιακό απόθεμα του ΤΧΣ, που ανέρχεται στα 11,3 δισ. ευρώ, η παράταση ήταν απαραίτητη, διαφορετικά το Ταμείο θα έπρεπε να επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αυτών στο EFSF, μειώνοντας αντίστοιχα το δημόσιο χρέος.

Σημειώνεται ότι από κοινού με την ΤτΕ αποφασίστηκε να διατηρηθούν στο Ταμείο κεφάλαια ύψους 2 δισ. ευρώ για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα. Ετσι τα κεφάλαια που θα «απελευθερωθούν» είναι 9 δισ. ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι τα κεφάλαια αυτά, σύμφωνα με τις συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα, έχουν προορισμό την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και δεν μπορούν να διατεθούν για άλλη χρήση. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για μετρητά αλλά για ομόλογα που έχει εκδώσει το EFSF με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση των εγχώριων τραπεζών. Για τυχόν εναλλακτική χρήση των 9 δισ. ευρώ που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των τραπεζών θα πρέπει να υπάρξει νέα συμφωνία κυβέρνησης – τρόικας.